1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Trudno będzie uzyskać dalszy wzrost cen

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© łowicz (osm)

Zapytaliśmy Iwonę Grzybowską, Prezes Zarządu mleczarni Łowicz (OSM) jakim wynikiem firma zamyka 2023 r. – Wyniki finansowe przemysłu mleczarskiego uległy znacznemu pogorszeniu, spadły przychody eksportu bezpośredniego. Rok 2023 można uznać za być może najtrudniejszy w ostatnim dziesięcioleciu – powiedziała Forum Mleczarskiemu nasza rozmówczyni. – Z początkiem drugiego kwartału 2023 r. ceny produktów we wszystkich kategoriach zaczęły dynamicznie spadać. Trend ten odwrócił się dopiero we wrześniu. Natomiast jesienne podwyżki, które były krótkim cyklem, ukształtowały ceny zbytu produktów na poziomie o około 25% niższym niż w szczytowym okresie roku 2022. Ostatnie rynkowe sygnały wskazują na to, że trudno będzie uzyskać dalszy wzrost cen produktów mlecznych, co nie napawa optymizmem. 

– OSM Łowicz od początku 2023 r. konsumował zgromadzone rezerwy, z których spółdzielnia mogła korzystać dzięki wprowadzonym oszczędnościom. Dzięki ugruntowanej pozycji rynkowej oraz szerokiej i zdywersyfikowanej ofercie produktowej udało nam się utrzymać sprzedaż naszych produktów na wysokim poziomie. Nieunikniony był też reżim wydatków – zaowocowały podjęte działania mające na celu optymalizację zużycia energii w naszych zakładach. Od marca 2021 r. do chwili obecnej przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, wygenerowały średnioroczną ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia w wysokości ponad 1100 toe/rok. Ponadto wszystkie ścieki powstałe w procesie przerobu mleka w zakładzie produkcyjnym w Łowiczu trafiają na zakładową oczyszczalnię ścieków, gdzie przetwarzane są na biogaz, z którego produkujemy energię elektryczną. Cały szereg wymienionych powyżej działań i czynników przełożył się na to, że mimo trudnego makrootoczenia udało nam się utrzymać ceny mleka w skupie dla rolników na relatywnie wysokim poziomie oraz zrealizować kolejne ambitne inwestycje w zakresie dalszej automatyzacji zakładów produkcyjnych oraz uruchomienie nowoczesnych linii pakujących dla produktów UHT i serów twarogowych.

© łowicz (osm)

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania