1. Aktualności
  2. Polska
Nowa Zelandia

Lactalis przejmuje w Ameryce Południowej

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
dpa brasil

Nowozelandzka spółdzielnia mleczarska Fonterra potwierdziła, że wraz z Nestlé sfinalizowały sprzedaż swoich udziałów w firmie typu joint-venture w Dairy Partners Americas (DPA) w Brazylii. Nabywcą jest francuski gigant mleczarski Lactalis Groupe. Dotychczas Fonterra posiadała 51% udziałów w firmie, a Nestlé 49%.

Miles Hurrell, Dyrektor Generalny Fonterry przypomniał, że spółdzielnia ogłosiła sprzedaż w grudniu 2022 r., ale wciąż wymagały zatwierdzenia przez organy regulacyjne. Zgody te zostały właśnie uzyskane.

– Dzięki naszej decyzji o sprzedaży DPA skupiamy się na przetwórstwie mleka w Nowej Zelandii – powiedział Miles Hurrell.

Fonterra i Nestlé sprzedały spółkę DPA za 700 mln BRL czyli około 130 mln euro. Wpływy te kompensują zadłużenie związane z tą działalnością, co oznacza, że wpływ środków pieniężnych na zyski Fonterry będzie niewielki.

Jak wyjaśnia Fonterra istnieje bowiem ujemne saldo rezerwy z tytułu przeliczenia walut obcych (FCTR) w wysokości około 70 mln dolarów nowozelandzkich związane z posiadaniem przez Fonterrę aktywów DPA, co zostanie odzwierciedlone jako bezgotówkowa reklasyfikacja księgowa w rachunku zysków i strat Fonterry.

Ostateczne wpływy z transakcji podlegają zwyczajowym korektom po zakończeniu transakcji.

Fonterra i Nestlé stworzyły DPA w 2003 r. w celu produkcji i sprzedaży produktów mlecznych w całej Ameryce Łacińskiej. W 2014 r. spółka joint venture skoncentrowała swoją działalność na Brazylii i chłodzonych produktach mleczarskich.

Fonterra posiada 51% udziałów w spółce, a Nestlé 49%. DPA prowadzi dwa zakłady i zatrudnia 1300 osób. Nestlé, Chamyto, Ninho, Chandelle, Chambinho, Neston i Molico należą do dobrze znanych marek produktów sprzedawanych przez DPA w Brazylii.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania