1. Aktualności
  2. Polska
Nowa Zelandia

Potentat mleczarski chce produkować białka alternatywne wobec mleka

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

„Komplementarne odżywianie”, „komercjalizacja białek pochodzących z fermentacji”, to tylko dwa z kilku dość ogólnych terminów, jakich używa Fonterra na określenie nowej inicjatywy biznesowej, jaką firma utworzyła ze znaną w środowisku mleczarskich firmą DSM. To właśnie to wspólne przedsięwzięcie ma służyć rozwojowi segmentu białek pochodzących z fermentacji o właściwościach podobnych do nabiału. Obie firmy, które współpracują od 2019 r. teraz chcą wykorzystać naukę i technologię fermentacji precyzyjnej do produkcji białek podobnych do tych występujących w mleku.

Do tej pory ta współpraca stworzyła cenną własność intelektualną, na którą Fonterra i DSM złożyły wnioski patentowe. Nowa spółka typu start-up umożliwi przyspieszenie komercyjnych rozwiązań produktowych wykorzystujących tę własność intelektualną, jednocześnie koncentrując się na dalszych badaniach i rozwoju w zakresie fermentacji precyzyjnej.

Fonterra i DSM współpracują również w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) w gospodarstwach rolnych, badając zastosowania hamującej metan technologii Bovaer firmy DSM.

Komal Mistry-Mehta, Chief Innovation i Brand Officer w Fonterra, powiedział: – Nowy start-up jest ekscytującą okazją do połączenia wiodącej na świecie wiedzy specjalistycznej DSM w dziedzinie nauki i technologii fermentacji precyzyjnej z wiodącą na świecie nauką i technologią firmy Fonterra. Dzięki białkom wytwarzanym w procesie fermentacji, które mają szeroki zakres potencjalnych zastosowań dla klientów i konsumentów, to partnerstwo dobrze wpisuje się w strategię Spółdzielni, aby stać się liderem w dziedzinie innowacji i nauki mleczarskiej.

– Żywność i nabiał zawsze będą naszym głównym atutem, teraz i w przyszłości. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że preferencje niektórych konsumentów ewoluują i wierzymy, że białka produkowane za pomocą nowych technologii mogą współpracować z naszymi produktami mlecznymi. Wraz z ciągłym wzrostem populacji, zarówno nabiał, jak i inne źródła żywienia będą odgrywać rolę w żywieniu światowej populacji – oferują one wybór i uzupełniają się – dodał Komal Mistry-Mehta z Fonterry.

Warte przeczytania