1. Aktualności
  2. Świat
Nowa Zelandia

Fonterra ogłosiła plany redukcji emisji

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© fonterra

Spółdzielnia dąży do zmniejszenia intensywności emisji z gospodarstw rolnych o 30% do 2030 r. (w porównaniu z wartością bazową z 2018 r.), co spowoduje dalsze zmniejszenie profilu emisji jej produktów.

86% emisji Fonterry pochodzi z gospodarstw rolnych, a nowym celem jest zmniejszenie intensywności emisji o tonę FPCM (mleka o skorygowanej zawartości tłuszczu i białka) zebranego przez Fonterrę. Ogłosił to Miles Hurrell, Dyrektor Generalny Fonterry na dorocznym zgromadzeniu spółdzielni.

Dodał: – Na innych rynkach podejmuje się wiele działań mających na celu redukcję emisji, a spółdzielnia musi stale czynić postępy, aby nie pozostać w tyle. Jako partner mleczarski wielu wiodących na świecie firm spożywczych, reagujemy na rosnące ambicje naszych klientów i instytucji finansowych w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także obowiązki prawne i sprawozdawcze. Nasze wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji – z gospodarstw, w całej naszej działalności oraz przez nasze zespoły badawczo-rozwojowe – pomogą firmie Fonterra przygotować się na przyszłość, wspierając nasze ambicje bycia długoterminową, zrównoważoną spółdzielnią dla przyszłych pokoleń – powiedział Miles Hurrell.

Fonterra spodziewa się, że ten nowy cel zostanie osiągnięty na kilka sposobów:

• 7% redukcja dzięki najlepszym praktykom rolniczym, takim jak jakość paszy i poprawa wydajności stada

• 7% redukcji dzięki nowatorskim technologiom, które rozwija w ramach AgriZeroNZ, spółki joint venture pomiędzy agrobiznesem a rządem pracującej nad znalezieniem rozwiązania problemu metanu, oraz w ramach innych partnerstw

• 8% redukcja poprzez usuwanie dwutlenku węgla z istniejącej i nowej roślinności

• 8% z historycznej konwersji zmiany użytkowania gruntów związanej na mleczarską.

Prezes Fonterra, Peter McBride, mówi, że ogólny cel spółdzielni w zakresie redukcji emisji w gospodarstwach będzie miał inny wpływ na każde gospodarstwo. – Istnieją znaczne różnice w obrębie systemów rolniczych i pomiędzy nimi, jeśli chodzi o intensywność emisji. Jesteśmy pewni, że możemy poczynić znaczne postępy w realizacji naszego celu, współpracując i dzieląc się informacjami z rolnikami.

– Nie ma jednego rozwiązania pozwalającego na ograniczenie emisji w gospodarstwach rolnych. Będzie to wymagało połączenia wymiany najlepszych praktyk rolniczych i technologii w celu ograniczenia emisji – to zarówno nasza największa szansa, jak i największe wyzwanie – dodał Peter McBride. – Wykazujemy głęboką empatię w stosunku do wyzwań, z jakimi borykają się już nasi rolnicy. Podejście spółdzielni będzie polegać na współpracy z rolnikami, a nie przeciwko nim, ponieważ wspólnie osiągamy postęp w realizacji naszego celu, w tym inwestowanie w technologie redukcji metanu.

Fonterra twierdzi, że cel zostanie ustalony po blisko roku dyskusji z rolnikami na temat powodów, dla których jest on potrzebny i w jaki sposób spółdzielnia będzie z nimi współpracować, aby go osiągnąć. Mówi się, że metodologia będzie nadal ewoluować wraz z nauką, która wspiera te zmiany.

Fonterra uruchomiła także swój plan działania na rzecz klimatu. Mapa drogowa to plan przedstawiający działania, które spółdzielnia podejmie w kierunku osiągnięcia celów na rok 2030 i ambicji osiągnięcia zerowej emisji netto do roku 2050.

Na początku tego roku Fonterra podniosła swoje cele w zakresie redukcji emisji w swojej produkcji i działalności. Ten nowy cel uzupełnia pakiet.

Miles Hurrell twierdzi, że posiadanie pełnego zestawu celów i planu ich osiągnięcia zapewni klientom o wysokiej wartości pewność, że będą nadal kupować nabiał od Fonterry, a także ochroni jej reputację jako jednego z najbardziej efektywnych pod względem emisji dostawców przetworów mlecznych na poziomie skala.

Oprócz tego Spółdzielnia dobrowolnie opublikowała swój pierwszy raport dotyczący ujawniania informacji związanych z klimatem. Raport ten identyfikuje ryzyka i możliwości związane z klimatem i pomaga Spółdzielni planować przyszłość.

Nowa Zelandia jest pierwszym krajem na świecie, który przyjął ustawę wprowadzającą obowiązkowe raportowanie ryzyka związanego z klimatem, które w przyszłym roku stanie się obowiązkowe dla  

– Dzisiaj podane informacje są ważne nie tylko dla Fonterry. Pomogą także krajowi w osiągnięciu celów na rok 2030 określonych w ustawie o zerowej emisji dwutlenku węgla. Wiemy, że odgrywamy znaczącą rolę w profilu emisji Nowej Zelandii i od nas wszystkich zależy, czy pomożemy Nowej Zelandii w osiągnięciu jej celów klimatycznych – podsumował Miles Hurrell Dyrektor Generalny Fonterry.

Warte przeczytania