1. Aktualności
  2. Świat
Nowa Zelandia

Fonterra instaluje kocioł elektrodowy w Edendale

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© fonterra

W ramach kolejnego kroku w stronę wyjścia z węgla Fonterra ogłosiła, że zainstaluje 20-megawatowy kocioł elektrodowy w swoim zakładzie w Edendale w Southland. To kolejny krok dla Spółdzielni, która dąży do odejścia od węgla do 2037 r. i ograniczenia emisji z zakresu 1 i 2 o 50% do 2030 r. (w stosunku do poziomu bazowego z 2018 r.).

Przewidywana inwestycja o wartości 36 mln dolarów w kocioł elektrodowy zmniejszy emisję dwutlenku węgla z zakładu w Edendale o około 20%, czyli 47 500 ton CO2e rocznie – co odpowiada usunięciu prawie 20 000 samochodów z dróg Nowej Zelandii – i zmniejszy ogólną emisję dwutlenku węgla przez Fonterrę w porównaniu z wartością bazową w Nowej Zelandii w 2018 r. o prawie 3% rocznie.

Anna Palairet, Dyrektor ds. Operacyjnych firmy Fonterra, twierdzi, że przed podjęciem decyzji o wyborze kotła elektrodowego zespół rozważył szereg opcji energetycznych. – Fonterra ma złożoną działalność produkcyjną obejmującą cały kraj. W miarę rozwoju technologii ważne jest, abyśmy stale oceniali, które źródło energii i technologia są najlepsze dla każdego miejsca. Ponieważ w naszym zakładzie w Edendale codziennie przetwarza się do 15 mln litrów mleka, musimy zapewnić bezpieczne dostawy energii, które będą w stanie sprostać wymaganiom przetwarzania.

– Koszty są również ważnym czynnikiem. Wycofanie się z węgla wymaga znacznych inwestycji i musimy wybrać najlepszą opcję, która zmniejszy emisję i złożoność operacyjną, robiąc jednocześnie to, co najlepsze dla naszych akcjonariuszy – rolników – dodała Anna Palairet.

Fonterra współpracuje z Meridian Energy w zakresie dostaw energii elektrycznej, która wytwarza energię elektryczną w 100% ze źródeł odnawialnych – wiatru, wody i słońca.

– Energia odpowiada za około 40% całkowitej emisji brutto Aotearoa, a ciepło technologiczne stanowi jedną trzecią zużycia energii w tym kraju. Dlatego sensowne jest, aby Meridian współpracował z dużym przemysłem w celu zmiany źródeł energii na alternatywne źródła czystej energii – powiedział Neal, dyrektor generalny Meridian Barclay'a.

– Gratulujemy firmie Fonterra podjęcia tego kroku, biorąc pod uwagę znaczenie i skalę ich działalności. Takie partnerstwa mają kluczowe znaczenie, aby pomóc temu krajowi osiągnąć cel zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2050 r.

Dalsze szczegóły dotyczące pracy spółdzielni na rzecz redukcji emisji związanych z produkcją:

Projekt Electric Boiler jest współfinansowany w ramach wcześniej ogłoszonego partnerstwa EECA (Urząd ds. Efektywności i Ochrony Energii). Partnerstwo obejmuje osiągnięcie przez Fonterrę około 2,1 mln ton wcześniejszej redukcji emisji CO ₂ₑ poprzez podjęcie szeregu projektów dekarbonizacji w swoich zakładach produkcyjnych.

Fonterra spodziewa się dalszej redukcji emisji poprzez połączenie inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej i zmianę paliwa w swoich sześciu zakładach produkcyjnych, które w 2024 r. nadal będą korzystać z węgla, a ostatecznie przestaną go używać do 2037 r. 

Zakład produkcyjny Fonterra Waitoa zużywa obecnie około 50% mniej węgla, ponieważ działa nowy kocioł na biomasę drzewną. To sprawia, że będzie to trzeci zakład produkcyjny Fonterry, który w 2023 r. ograniczy zużycie węgla. Kocioł na biomasę zmniejszy roczne emisje tego zakładu o co najmniej 48 tys. ton CO₂ₑ, co odpowiada usunięciu 20 000 samochodów z dróg Nowej Zelandii.

Fonterra jest w trakcie konwersji kotłów węglowych w swoim zakładzie w Hautapu na pellet drzewny. Po ukończeniu w tym roku zakład w Hautapu zmniejszy emisję dwutlenku węgla o prognozowane 15 785 ton rocznie, co odpowiada usunięciu z dróg Nowej Zelandii około 6500 samochodów.

Kocioł na biomasę drzewną Stirling wykorzystuje obecnie w pełni odnawialną energię cieplną do wytwarzania ciepła procesowego. Zmiana na ten kocioł zmniejszy roczną emisję dwutlenku węgla o 18 500 ton – co odpowiada usunięciu z dróg Nowej Zelandii około 7 700 samochodów.

W 2020 r. zakład produkcyjny Te Awamutu przestawił swój kocioł węglowy na pelety drzewne, zmniejszając krajowe zużycie węgla przez spółdzielnię o 9%, redukując ponad 84 tys. ton emisji dwutlenku węgla rocznie – to samo, co wyeliminowanie z dróg 32 000 samochodów.

W 2018 r. zakład Brightwater w pobliżu Nelson przeszedł na współspalanie biomasy, co pomogło zmniejszyć emisję CO2e o 25%, co odpowiada wyeliminowaniu z dróg 530 samochodów.

Warte przeczytania