1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Zarząd Lactalis nie przewiduje zmian popytu na swoje produkty

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie Zarząd polskiego oddziału Grupy Lactalis bazując na analizie poziomu zainteresowania nabiałem na rynku krajowym i zagranicznym oraz biorąc pod uwagę ryzyka związane ze zmianami gospodarczymi w związku z wojną w Ukrainie, nie przewiduje znaczących zmian w popycie na swoje produkty mleczarskie. Zarząd firmy przyznaje jednak, że bieżące uwarunkowania mogą mieć wpływ na koszyk konsumencki, a co za tym idzie na strukturę sprzedaży. 

Firma przewiduje, że taka sytuacja może się utrzymać co najmniej przez najbliższych kilka miesięcy i może doprowadzić do dalszej konsolidacji rynku mleczarskiego, co mogłoby się przyczynić do umocnienia pozycji negocjacyjnej rolników.

W 2023 r. firma Lactalis Polska zrealizowała sprzedaż znacznie wyższą wobec 2021 r.: 1,44 mld zł wobec 1,15 mld zł. Firma odczuła wyraźny wzrost cen energii i paliw. Jak podaje Lactalis Polska – Rosnąca inflacja oraz istotne wahania kursów walut spowodowały wzrost cen mleka, opakowań i komponentów. Szczególnie dynamiczny był wzrost cen mleka, które osiągały niespotykany dotąd poziom. Wszystko to przełożyło się na znaczny i przeciągający się w czasie wzrost kosztów produkcji.

Jak dodaje Zarząd, wzrost cen surowców i towarów nie przekładał się na jednoczesny wzrost cen sprzedaży, co miało związek z przedłużającymi się negocjacjami z odbiorcami po stronie handlu.

Taka praktyka obniża rentowność zakładów mleczarskich.

W celu utrzymania marży podejmowano szereg działań m.in.: zmiany asortymentowe, zwiększanie wolumenu sprzedaży z nastawieniem na produkty przynoszące zysk, podnoszenie cen sprzedaży. Jednakże przesunięcia czasowe pomiędzy wzrostem cen zakupu towarów a wzrostem cen ich sprzedaży, spowodowały niewspółmierność wzrostu cen sprzedaży względem cen zakupu w określonym czasie i w efekcie spadek marży i pogorszenie wyniku.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania