1. Aktualności
  2. Polska
Polska

11 lat w Grupie Mlekovita – trzykrotny wzrost produkcji i przerobu mleka w oddziale w Trzebownisku

Źródło: Grupa Mlekovita
Autor: Janusz Górski
© grupa mlekovita

1 lipca 2012 roku do Grupy Mlekovita włączona została Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska w Trzebownisku. Dziś, po 11 latach funkcjonowania w strukturach firmy, zakład i hurtownia w Trzebownisku nie tylko dobrze służą mieszkańcom Podkarpacia, ale też pracują na sukces całej Grupy. Z tej okazji w podkarpackim oddziale Mlekovity odbyło się spotkanie biznesowe z udziałem Prezesa Zarządu Dariusza Sapińskiego oraz menedżerów Grupy Mlekovita z centrali i regionów. Zorganizowane 1 lipca 2023 r. wydarzenie było okazją do podsumowania wspólnej drogi i wyróżnienia pracowników, którzy wraz z Rzeszowską Spółdzielnią Mleczarską dołączyli do rodziny Grupy Mlekovita i są w niej do dziś. 

– Zakład w Trzebownisku w 2012 r. nie wykorzystywał w pełni swoich zdolności przerobowych. Dzięki włączeniu w struktury Grupy Mlekovita mógł dynamicznie się rozwijać i zwiększać produkcję. Dlatego z okazji jubileuszu tego połączenia chciałem w szczególnej atmosferze w podziękowaniu za sumienną i rzetelną pracę oraz wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych uhonorować pracowników, którzy przez minione 11 lat przyczynili się do naszego wspólnego rozwoju – mówił podczas jubileuszowego spotkania w zakładzie w Trzebownisku Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński. 

Uhonorowani przez Prezesa zostali: Małgorzata Kilian, Adam Jurek, Anastazja Barlik, Edward Płoch, Ewa Magoń, Wojciech Rusin, Anna Potoczna, Anna Skrabucha, Jadwiga Welc, Mariusz Tomasik, Dorota Barcińska, Małgorzata Dereń, Kamil Szopa, Stanisław Nowak, Zofia Banaś, Kazimierz Ziółkowski, Beata Kościsz, Wacław Jankowski, Władysław Cisek, Adam Michna, Waldemar Czebiera, Stanisław Barłowski, Bogdan Koszarski, Zbigniew Wołowiec, Krzysztof Kamiński, Krzysztof Ożóg, Marcin Płoch, Roman Hejnosz, Danuta Świeboda, Lucjan Puchała, Ryszard Marcinek i Bogusława Rejman. 

W imieniu całego oddziału w Trzebownisku głos zabrała jego Dyrektor Małgorzata Kilian, podsumowując 11 lat wspólnej drogi z perspektywy funkcjonowania zakładu i składając na ręce Prezesa Zarządu Grupy Mlekovita podziękowania od całej załogi.

Decyzja Prezesa sprzed 11 lat umożliwiła szybciej i efektywniej zmodernizować zakład, rozwinąć go i systematycznie pracować nad innowacjami. Przez ten czas w oddziale w Trzebownisku poniesione zostały nakłady inwestycyjne, m.in. w budowę nowej hurtowni do magazynowania produktów gotowych o powierzchni 1056 m2, w linię do zagęszczania serwatki, rozbudowę twarożkarni w 3 kotły twarożkarskie, zwiększenie pojemności magazynowej mleka poprzez zakup i montaż 3 tankosilosów o łącznej pojemności 300 tys. l, zakup formierki do masła czy nalewarki do maślanki w kartonie. Tylko te największe inwestycje dokonane w ostatnich latach, tj. inwestycja w linię produkcyjną – pakowaczkę do masła (2020) oraz inwestycje proekologiczne: elektrociepłownia – kotłownia gazowa (2018) wraz z kogeneracją, modernizacja oczyszczalni ścieków (2019) wraz z biogazownią oraz instalacja węzła cieplnego (2019) zamknęły się w wartości ok. 10 mln złotych. – Przez ostanie 11 lat działalności zakładu w Trzebownisku nastąpił jego niesamowity rozwój, co możliwe było tylko dzięki sile połączenia z Mlekovitą. Poza szeregiem inwestycji dokonywanych z naturalnej konieczności rozwoju i dorównania najwyższym standardom, jakich wymagamy od każdego włączanego zakładu, regularnie podnosimy standard produkcji. Wszystko po to, by z Trzebowniska w Polskę i świat wyruszały tylko produkty najwyższej jakości – podkreślał Prezes Sapiński.

Połączenie spółdzielni przyniosło wymierne korzyści nie tylko dla zakładu i jego pracowników, a także dla dostawców, ponieważ Mlekovita jest dla nich ogromną szansą – stabilność i bezpieczeństwo, jakie daje nowoczesna, wciąż rozwijająca się grupa mleczarska, pozwala rolnikom i producentom mleka spokojnie planować rozwój produkcji i modernizację gospodarstw. Doskonale widać to rosnącym skupie i przerobie surowca – dziś to już 300 tys. l codziennego przerobu, co przełożyło się na blisko trzykrotny wzrost wartości produkcji i sprzedaży. Wciąż zwiększa się też aktywność produktowa obu mleczarni, ponieważ zakład w Trzebownisku dzięki Mlekovicie zyskał rynek zbytu w skali ogólnopolskiej, Mlekovita zaś utrwaliła i poszerzyła swoją obecność na Podkarpaciu. – Przy każdej konsolidacji podmiotów zakładam efektywny rozwój obu firm: włączającej i włączanej. Każde połączenie to poprawa konkurencyjności i ekspansywności. Połączenie spółdzielni z Trzebowniska z większym podmiotem zagwarantowało jej stabilność i zapewniło surowiec do produkcji, pozwalając lepiej wykorzystać moce przerobowe zakładu, których nie był w stanie w pełni eksploatować jako samodzielny podmiot – mówił 1 lipca br. Prezes Dariusz Sapiński.

Zakład w Trzebownisku specjalizuje się w przerobie mleka i produkcji wyrobów mlecznych takich jak: mleko spożywcze, twarogi, masło, mleko w proszku, kefiry i maślanki naturalne, śmietany ukwaszone. Znane i lubiane, nie tylko na Podkarpaciu, są produkty regionalne: serek ziarnisty z Trzebowniska, kefir luksusowy z Trzebowniska, twarogi z Trzebowniska, maślanka z Trzebowniska, masło z Trzebowniska, śmietana z Trzebowniska. W podkarpackim zakładzie powstają również certyfikowane wyroby ekologiczne: kefir i masło. W 2023 r. w linii dań gotowych Bistro Minutka pojawiły się produkowane w zakładzie w Trzebownisku pierogi w 5 wariantach smakowych – Mlekovita jest jedynym w mleczarstwie producentem pierogów. – Przyłączając kolejny zakład do Mlekovity, zawsze mam jedną wizję i dla niego, i dla całej naszej Grupy. Dzięki temu mamy komfort pracy i możemy skoncentrować się wyłącznie na rozwoju. Przez 11 lat wspólnego funkcjonowania z zakładem w Trzebownisku zrealizowaliśmy wszystkie założenia przyjętej w 2012 roku strategii, której główną przesłanką było zwiększenie skali działania, by razem być jeszcze atrakcyjniejszym dla konsumenta. Skoncentrowaliśmy się na specjalizacji produkcji, w tym wyrobów ekologicznych, oraz rozwoju działalności handlowej – mówił Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania