1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Przejęcia w mleczarstwie: Wybrane zostaną najlepsze kąski

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© zppm

Marcina Hydzika, Prezesa Zarządu Związku Polskich Przetwórców Mleka (ZPPM) zapytaliśmy jaka część krajowego sektora mleczarskiego ucierpi najbardziej wskutek obecnych wstrząsów rynkowych. – Oczywiście mniejsze zakłady, nieposiadające ugruntowanych marek i zorientowane na rynek lokalny, są bardziej narażone na wahania cen – zwrócił uwagę na ważny aspekt Marcin Hydzik. – Część takich spółdzielni wolała angażować się w handel mlekiem przerzutowym, aniżeli w swoją własną produkcję. Nie to jednak mnie martwi najbardziej.

To, czemu powinniśmy się przyglądać, to opłacalność produkcji w gospodarstwach – dostawcy mogą nie chcieć jej kontynuować przy danym poziomie cen i to jest moim zdaniem poważne zagrożenie dla polskiego mleczarstwa. Nie sytuacja finansowa zakładów, a kurczenie się bazy surowcowej może spowodować, że niektóre mniejsze zakłady przestaną istnieć. Wiemy z doświadczenia, że mało kto decyduje się powrócić do produkcji mleka po likwidacji hodowli.

Dopytywany przez nas o możliwą falę upadłości zakładów mleczarskich oraz przejęć Marcin Hydzik odpowiedział: – Presja kosztowo-cenowa i walka o surowiec może spowodować zniknięcie z rynku kilku zakładów, ale nie nazwałbym tego nadciągającą falą upadłości. Chyba bardziej na horyzoncie rysują się perspektywy wzmożonej fali przejęć wymuszonej słabą sytuacją finansową. Może to być pewną opcją dla mniejszych zakładów, aczkolwiek już obserwujemy mało entuzjastyczne podejście do tego tematu ze strony rolników. Inne pytanie, czy duże zakłady mają wolę i środki, by takich transakcji dokonywać w tak dużej liczbie i w tak krótkim czasie. Może dojść do sytuacji, w której będą wybierane najlepsze „kąski”, co oznacza, że te gorsze zakłady rzeczywiście może czekać upadłość. W kontekście przejęć na polskim rynku mleka w zasadzie ciągle pojawiają się te same nazwy trzech, czterech mleczarń. Następuje zatem długo przewidywana koncentracja przetwórstwa, wymuszona nie wynikiem analiz ekonomicznych, ale kryzysem.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania