1. Aktualności
  2. Polska
Polska

KZSM ZR zwraca się o ochronę spółdzielni, odbiorców gazu

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Krajowy Związek zwrócił się z wnioskiem do Jacka Sasina, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych, o ochronę spółdzielni mleczarskich będących odbiorcami paliw gazowych. Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM ZR wnosi o dołączenie zakładów mleczarskich do listy podmiotów o szczególnym znaczeniu w celu ich ochrony w związku z cenami gazu.

Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM ZR zwraca uwagę na znaczny wzrost kosztów i pogorszenie konkurencyjności zakładów mleczarskich w kraju w porównaniu do mleczarni w innych krajach. Może to w opinii Waldemara Brosia prowadzić do upadłości spółdzielni mleczarskich będących producentami oraz likwidacji hodowli bydła mlecznego. W konsekwencji skutkować to będzie zagrożeniem samowystarczalności produkcji mleczarskiej i podważeniem stabilizacji 100 tys. polskich gospodarstw rolnych.

Związanie długoterminowymi umowami z sieciami handlowymi uniemożliwia zrekompensowanie wzrostu cen gazu cenami produktów gotowych. Brak zgody na wzrost cen ze strony sieci może zagrozić płynności finansowej dostawców. W wariancie pesymistycznym przełoży się to na sytuację samorządów i lokalne rynki zatrudnienia – zwraca uwagę Prezes Broś. Wzmocni to również proces odchodzenia od produkcji mleka i niechęć do przejmowania gospodarstw przez młodych. Zdaniem Związku doprowadzi to do zniknięcia z rynku lokalnych producentów i dalszy wzrost cen detalicznych.

Warte przeczytania