1. Aktualności
  2. Polska
Polska

To ogromna destabilizacja rynku energetycznego

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© mlekpol (sm)

Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu mleczarni Mlekpol (SM) powiedział jednoznacznie: – W końcówce sierpnia ceny gazu osiągnęły rekordowy wzrost na poziomie 1400%, by spaść do około 800%. W wypadku prądu mamy do czynienia ze wzrostem 500%. Ceny czynników energetycznych znacząco wpłyną na ich udział w strukturze kosztów. Realia dzisiejszego rynku energetycznego nie zachęcają do długofalowego kontraktowania tych czynników, dlatego Mlekpol, czekając na spadek cen, funkcjonuje w systemie zakupów spotowych – powiedział Wiceprezes Groszyk.

Czy istnieje zatem dalsza możliwość poprawy efektywności linii technologicznych? Jakie procesy technologiczne dają możliwości wdrożenia oszczędności – można zapytać. 

– Tam, gdzie to możliwe i finansowo uzasadnione, Spółdzielnia stale poprawia efektywność linii technologicznych. W związku ze wzrostem produkcji oraz rozwojem prowadzimy rozmowy z dostawcami nowych linii i wykonawcami prac modernizacyjnych lub remontowych. Można powiedzieć, że w kwestii nowoczesnych rozwiązań pojawiających się na rynku jesteśmy na bieżąco i te atrakcyjne dla nas możliwości wdrażamy w zakładach produkcyjnych. Aby osiągnąć jeszcze wyższy poziom efektywności energetycznej, warto przyjrzeć się otoczeniu i poszukać dróg prowadzących do współpracy z innymi interesariuszami. Przykładem takiego działania jest nowy projekt realizowany przez Mlekpol z miastem Kolno, w ramach którego oba podmioty wspólnie opracowują koncepcję techniczno-ekonomiczną, obejmującą modernizację źródeł ciepła oraz gospodarki ściekowej na terenie miasta. Celem projektu jest dokonanie takich zmian w instalacjach, zarządzaniu infrastrukturą i wykorzystaniu potencjału energetycznego obu podmiotów, aby przy minimalnych nakładach inwestycyjnych i kosztach operacyjnych zapewnić czystą energię zarówno miastu, jak i Mlekpolowi – podkreśla Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu mleczarni Mlekpol (SM).

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania