1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Dobre wyniki finansowe mleczarni w Hajnówce mimo spadku skupu

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak dowiaduje się Forum Mleczarskie w 2021 r. mleczarnia Hajnówka (OSM) skupiła 53,94 mln l mleka, co stanowi 92% wolumenu z 2020 r. – W 2021 r. ubyło nam drobnych dostawców z mniejszą ilością krów oraz w podeszłym wieku – podaje Zarząd mleczarni. W 2021 r. spółdzielnia sprzedała swoje wyroby o wartości 107,76 mln zł. Po wliczeniu wartości sprzedaży usług, towarów, materiałów, pozycja przychodów urosła do 109,29 mln zł. Zysk bilansowy netto Spółdzielni za rok 2021 wyniósł 746 tys. zł.

Jak podaje Zarząd: – Zasadnicze ilości twarogów, serów i masła sprzedawane są na Śląsku, w Krakowie, Kielcach, Katowicach, Warszawie, Białymstoku oraz za pośrednictwem SOT – w Sosnowcu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Szczecinie, Chorzowie i Poznaniu. Eksport stanowił 4,6% wartości sprzedaży wyrobów.

Na odbudowę i unowocześnienie majątku w 2021 roku wydatkowano 5,37 mln zł. W 2019 r. Spółdzielnia podpisała umowę na realizację inwestycji w ramach PROW 2014-2020 na ogólną wartość 14,95 mln zł (dofinansowanie do 50%). Zadania polegały na zakupie i montażu podnośnika towarowego, linii wirująco-pasteryzującej do serwatki, zbiornika magazynowego do śmietanki, odgazowywacza do mleka, urządzenia do formowania twarogu, maszyny pakującej do twarogu, aparatury kontrolno-pomiarowej do odbioru mleka, glikolowego układu chłodzenia dojrzewalni sera oraz odzysku ciepła z serwatki i miały zostać zrealizowane do kwietnia 2022 r.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania