1. Aktualności
  2. Polska

Hajnówka (OSM) poszerza bazę surowcową

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski

W 2020 r. Spółdzielnia skupiła 58,71 mln l mleka, co stanowiło 116,5% w stosunku do 2019 r. Jak podaje Zarząd mleko odbierane było w 2020 r. od 535 dostawców, którzy dostarczyli 88,13% ogólnej ilości skupionego przez Spółdzielnię surowca. Ilość dostawców na koniec roku zmalała i na dzień 31 grudnia 2020 r. mleko dostarczało – 769 producentów tj. o 69 mniej jak w roku poprzednim (większość z nich przyszła z sąsiedniej Spółdzielni).

Surowiec ze skupu przetworzony został na: twarogi 1 329 t., sery dojrzewające 2.054 ton i masło 352 tony. Spółdzielnia sprzedała swoje wyroby za 93,14 mln zł. Przychody ogółem wyniosły 94,5 mln zł wobec 86,76 mln zł za 2019 r. W przychodach eksport stanowił 4,8% wartości sprzedaży wyrobów. Wynik netto wyniósł 316 tys. zł i był stabilny wobec lat poprzednich.

Największymi rynkami zbytu dla mleczarni Hajnówka (OSM) były: Śląsk, w Kraków, Kielce, Katowice, Warszawa, Białystok oraz za pośrednictwem SOT – Sosnowiec, Zielona Góra, Wrocław, Szczecin, Chorzów i Poznań.

Na odbudowę i unowocześnienie majątku w 2020 roku wydatkowano 5,06 mln zł.

W 2019 r. Spółdzielnia podpisała umowę na realizację inwestycji w ramach PROW 2014-2020 na ogólną wartość 14,9 mln zł (dofinansowanie do 50%). Zadania polegały na zakupie i montażu podnośnika towarowego, linii wirująco-pasteryzującej do serwatki, zbiornika magazynowego do śmietanki, odgazowywacza do mleka, urządzenia do formowania twarogu, maszyny pakującej do twarogu, aparatury kontrolno-pomiarowej do odbioru mleka, glikolowego układu chłodzenia dojrzewalni sera oraz odzysku ciepła z serwatki zostaną zrealizowane do kwietnia 2022 r. W 2020 r. rozpoczęto realizację I etapu umowy.

Na remonty maszyn, urządzeń, środków transportu oraz roboty budowlane w 2020 r. przeznaczono 452,8 tys. zł.

Mleczarnia Hajnówka (OSM) pomimo spadku sprzedaży serów świeżych oraz dojrzewających spowodowanych zmniejszonym eksportem (zamknięcie granic) do Słowacji, Czech i Węgier nie skorzystała z programów pomocowych (tarcza antykryzysowa) wprowadzonych przez ustawodawcę.

Ostatnie wiadomości o firmie