1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Spomlek (SM) zwiększył skup mleka i przychody

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Na koniec 2021 r. Spółdzielnia zrzeszała 1344 w tym: 989 dostawców, 355 pracowników. W porównaniu z 2020 r. nastąpił spadek liczby członków o 68 osób. W 2021 r. zwiększyła się ilość skupowanego mleka o 1,9% i wyniósł 229,9 mln litrów. Przyczyną zwiększenia był rozwój gospodarstw członków Spółdzielni oraz pozyskanie nowych dostawców – z konkurencyjnych podmiotów. W 2021 r. przychody ze sprzedaży produktów własnych, usług i towarów, wyniosły 712,5 mln zł i były o 97,9 mln zł większe niż w roku poprzednim. Dynamika sprzedaży wyniosła 15,9%. Spółdzielnia sprzedała sery za 465 mln zł, dalej proszki za 112 mln zł i masło za 90 mln zł.

Dynamika produkcji serów wyniosła 1,8%, a produkcja proszków była zbliżona do tej sprzed roku.

W roku 2021 r. Spółdzielnia osiągnęła zysk na poziomie 9,4 mln zł.

Jak podaje zarząd, największa inwestycja związana była z przebudową linii konfekcyjnych, zwiększając ich zdolność przerobową przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcyjnych. Prowadzono prace badawcze związane z realizacją projektu badawczo – rozwojowego dofinasowanego z NCBiR w kierunku opracowania modułów specjalistycznego krojenia i umieszczenia próbek sera plasterkowanego w opakowania typu koperta i sera długodojrzewającego w różnych opakowaniach.

według zarządu trwają prace projektowe trigeneracji energii. Zrealizowano wiele inwestycji o cechach ulepszeń, wpływając na ograniczenie kosztów osobowych i eksploatacyjnych, modernizacji istniejących urządzeń (utrzymanie stanu technicznego) jednocześnie wprowadzano nowe, bardziej ekonomiczne rozwiązania np. modernizację siłowników w prasach warzelni, automatyzację stanowisk pracy, zamykanie obiegu chłodniczego odzyskując energię w procesach technologicznych, inwestowanie w odnawialne źródła energii, czy zakup maszyn z pełnym odzyskiem energii.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania