1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Łowicz (OSM) wydał ponad 13 mln zł na inwestycje

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W 2021 r. spółdzielnia wydatkowała na inwestycje kwotę w wysokości 13,16 mln zł. Do ważniejszych wydatków należała modernizacja masłowni: 4,59 mln zł, zakup paletyzatora IHS oraz zakup maszyny pakującej Ulma. Poniesiono również wydatki na budowę magazynu. 

Kolejne środki przeznaczono na prace wodno-kanalizacyjne. Kupiono również sterylny tank i zmodernizowano maszynę TBA 19. Zadecydowano również o zakupie linii do pakowania w wiadra.

Firma uzyskała w 2021 r. przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i materiałów w wysokości 1,51 mln zł wobec 1,34 mln zł w 2020 r. Zysk netto spadł z 10,79 mln zł do 4,46 mln zł.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania