Probiotyki: Zdrowie na talerzu

Joanna Górska
Forum Mleczarskie Handel 5/2012 (54)

Bezpieczeństwo żywności i sposób żywienia należą do najważniejszych problemów zdrowia publicznego. To właśnie one decydują w znacznym stopniu o prawidłowym rozwoju fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym każdego z nas. Statystyki wskazują, że ludzie żyją dzisiaj dużo dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Przykładowo w połowie XIX wieku ludzie umierali przeciętnie w wieku 40 lat, a dzisiaj dożywają około 80 lat.

Niewątpliwie wydłużenie się wieku ma związek z poprawą stanu higieny, większą dostępnością żywności oraz postępami badań naukowych na temat zdrowia i żywienia. Obecnie rozpatruje się więc nie tyle problem długości życia, co zapewnienia warunków na prowadzenie długiego życia w dobrym stanie zdrowia i zniwelowania stanów chorobowych. Uważa się, że żywienie i podaż żywności odpowiedniej jakości mają tutaj decydujący wpływ. Dlatego też w późnych latach 80. powstało w Japonii pojęcie marketingowe – żywność funkcjonalna.

Definicja, czyli czym jest żywność funkcjonalna?

Mimo upływu lat i pojawiających się na rynku najróżniejszych produktów walczących o miano bycia w segmencie produktów funkcjonalnych – w zasadzie nie ma oficjalnej definicji takiej żywności. Niewątpliwie matką i pomysłodawczynią pojęcia „żywność funkcjonalna” była Japonia. W zamyśle Japończyków powstała, bowiem idea, aby produkować żywność wzbogacaną w dodatkowe składniki, które pozytywnie mogłyby wpływać na zdrowie konsumentów.

Obecnie uważa się, że jest to wszelka żywność, która zawiera dodane składniki odżywcze korzystne dla zdrowia, poprawiające zdrowie i samopoczucie, redukujące ryzyko wystąpienia różnych schorzeń lub minimalizujące czynniki chorobotwórcze (na podstawie The American Dietetic Association 2011).

Żywność taka staje się coraz bardziej popularna na świecie wśród klientów, ponieważ dostarcza bezpośrednio produkty, które ściśle korelują z tematami tj. zdrowie, odżywianie i dieta, a niekiedy styl życia. Również producenci są pozytywnie ustosunkowani do tego trendu, ponieważ mogą dostarczać na rynek szeroki wachlarz produktów z całą gamą ekstradodatków, które zdecydowanie podnoszą wartość dodaną ich oferty.

Przyczyny zainteresowania się żywnością funkcjonalną:
  • wzrost kosztów opieki zdrowotnej
  • badania i odkrycia naukowe
  • precyzyjniejsza legislacja.

Wśród najpopularniejszych dodatków stosowanych w żywności funkcjonalnej i jednocześnie postrzeganych, jako pozytywnie wpływające na zdrowie ludzi są: wapń i witamina D (wzmacnianie kości), pełne ziarna (dostarczają błonnika),  antyoksydanty (zabezpieczają przed wolnymi rodnikami), potas (redukuje ryzyko chorób serca i zawałów), witaminy z grupy B (wpływają pozytywnie na układ nerwowy), kwasy omega 3 (wzmacniają układ nerwowy i wspomagają rozwój dzieci) oraz probiotyki (uznawane jako regulatory układu pokarmowego i odpornościowego). Dane według badania International Food Information Council 2010 r.).

Konsument produktów funkcjonalnych

W pracy NM Childs pod tytułem „The functional food consumer: who are they and what they want?” scharakteryzowano grupę docelową dla produktów z segmentu żywności funkcjonalnej. Według autorów opracowania grupę tę stanowią głównie dobrze wyedukowane kobiety, z wyższymi zarobkami, w wieku 35-55 lat, aktywnie zainteresowane sprawami zdrowia. Z badania wynika, że kobiety bardziej niż mężczyźni wierzą w dobroczynne działanie produktów z kategorii żywności funkcjonalnej. Wart zauważania jest fakt, iż trend ten jest szczególnie widoczny wśród klientów w tzw. dojrzałej grupie wiekowej, która systematycznie zaczyna dbać o  zdrowie swoje i swoich bliskich – w celu utrzymania jak najdłużej najlepszego stanu zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej oraz zniwelowania rosnących kosztów opieki medycznej w wieku dojrzałym i starszym.

Co więcej osoby te są coraz bardziej świadome „błędów” popełnionych przez ich rodziców, które doprowadziły do szybszej utraty przez nich zdrowia, energii życiowej, odporności oraz przyspieszyły proces starzenia się. Co ciekawsze wyraźnie zauważa się, że największą wagę do swojego stanu zdrowia i odżywiania przywiązują kobiety, szczególnie po 40. roku życia. Jednocześnie badania rynkowe wskazują, że w najbliższych 30 latach rynek produktów funkcjonalnych będzie ogólnodostępny, a pojawiające się produkty będą aktywną odpowiedzią na pojawiające się choroby cywilizacyjne.

Strona 1 z 6