Komory chłodnicze produktów nabiałowych – systemy chłodzenia oraz problemy eksploatacyjne

Jakub J. Pietrzak
Przegląd Mleczarski 5/2008

Pośrednio z tematem odtajania wiąże się temat izolacji. O ile w poprzednim artykule omawialiśmy zagadnienia izolacji zimnochronnej rurociągów, o tyle teraz warto popatrzyć na sprawę szerzej. W wielu zakładach komory chłodnicze spełniają jedynie kryteria magazynów. Brak bowiem pełnej izolacji ścian i stropu. Właściwa warstwa izolacyjna spełnia zarówno rolę bariery przepływu ciepła, ale także wilgoci. W przypadku swobodnej wymiany powietrza z otoczeniem, na chłodnicy powietrza w komorze namarznie zdecydowanie większa warstwa lodu. Oznacza to wyższy nakład energii elektrycznej (głównie przy odtajaniu grzałkami elektrycznymi) niezbędnej do jej stopienia. Wydłuża się także czas pracy urządzeń chłodniczych, niewłaściwa izolacja ścian i stropu czy zbyt często otwarte drzwi oznaczają, więc znaczne straty ekonomiczne.

Magazyn produktów nabiałowych. Widoczne chłodnice freonowe.

Podsumowanie

Czy można uogólnić powyższe rozważania tak, aby zaproponować najlepsze rozwiązanie do schładzania pomieszczeń magazynowych? Z pewnością można sformułować kilka tez, ułatwiających podjęcie decyzji.

W przypadku istniejących instalacji amoniakalnych, jeżeli ich stan jest wystarczająco dobry warto pozostawić układ chłodzenia bezpośredniego. W sytuacji gdy rurociągi wymagają wymiany, należy rozważyć ewentualne wykonanie układu pośredniego. Rozwiązanie to pozwala zachować wyższy poziom bezpieczeństwa ludzi i towarów. Wiele zależy od możliwości maszynowni chłodniczej zakładu. Koszt zakupu agragatu amoniakalnego jest wyższy od inwestycji w urządzenia freonowe. Szybko jednak oszczędności wynikające z mniejszego zużycia energii elektrycznej niwelują wyższy koszt początkowy. Jeżeli zakład ma zapas wydajności chłodniczej agregatów, warto wykonać nową instalację amoniakalną chłodzenia komór. Cena rurociągów i chłodnic powietrza jest bowiem zbliżona do zakupu nowych urządzeń pracujących na freonach.

Problematyka dotycząca warunków klimatycznych w komorach chłodniczych jest niezwykle szeroka. W tym krótkim opracowaniu pominięto takie zagadnienia jak sposób prowadzenia powietrza w pomieszczeniu (a więc układ i znaczenie wentylatorów lub ich braku), sposoby utrzymywania zadanej wilgotności powietrza czy rozwiązania konstrukcyjne chłodnic powietrza.

Jakub J. Pietrzak
www.zcfrost.pl

Strona 4 z 4