Komory chłodnicze produktów nabiałowych – systemy chłodzenia oraz problemy eksploatacyjne

Jakub J. Pietrzak
Przegląd Mleczarski 5/2008

W zależności od warunków planowanych w komorze, projektant dobiera odpowiednie rozwiązania chłodnicy powietrza. Zaszronienie zależy głównie od temperatury, wilgotności i prędkości przepływu powietrza. Wraz ze spadkiem temperatury szron staje się twardszy i cięższy. Ponieważ odszranianie jest procesem cyklicznym, głównym problemem jest wybór właściwego momentu rozpoczęcia odszraniania oraz czasu trwania. Należy pamiętać, że proces odtajania każdej chłodnicy jest zmienny i zależy od czynników zewnętrznych. Inna będzie szybkość narastania szronu w okresie zimowym, inna letnim. Istotne znaczenie ma także rotacja towaru, częstotliwość i czas otwarcia drzwi czy sposób opakowania towarów.


Szron tworzy barierę przepływu powietrza oraz zmniejsza wart

Zachodzi, więc konieczność odtajania chłodnic powietrza, podczas którego należy doprowadzić ilość ciepła równą, co najmniej ciepłu przemiany fazowej lodu. Najczęściej stosuje się jedną z trzech metod: odtajanie elektryczne, "gorącym gazem" oraz naturalne - powietrzem. W pierwszym przypadku wbudowane w lamele grzałki elektryczne, w określonym czasie podgrzewają powierzchnię chłodnicy powodując roztopienie wytworzonego lodu. Rozwiązanie to stosuje się często w przypadku niewielkich urządzeń freonowych oraz w systemach schładzania pośredniego. Zastosowanie „gorącego gazu” wymaga doprowadzenia do chłodnicy sprężonych par czynnika chłodniczego. Na czas odtajania zamknięty zostaje dopływ skroplonego czynnika chłodniczego, a obejściem doprowadzone zostają gorące pary. Trzecie rozwiązanie stosuje się najczęściej w przypadku pomieszczeń o wymaganej temperaturze powietrza powyżej 5°C. W momencie odtajania zawór elektromagnetyczny (lub ręczy) odcina dopływ chłodziwa. Równocześnie nadal pracują wentylatory, powodując omywanie powierzchni parownika powietrzem o temperaturze otoczenia. W rezultacie dochodzi do stopienia powstałego lodu.

Omawiając zagadnienie odtajania chłodnic powietrza należy zwrócić uwagę na dwa problemy. Pierwszym jest właściwa regulacja odtajania. Najczęściej można decydować o trzech parametrach: czas odtajania, przerwa między odtajaniami, temperatura końca odtajania. Dwa pierwsze wynikają z optymalizacji czasu odtajania i czasu pracy urządzenia. Trzeci ma znaczenie ze względów bezpieczeństwa. Wraz ze wzrostem temperatura wzrasta, bowiem w istotny sposób ciśnienie wewnątrz chłodnicy (przestrzeń odcięta zaworami na zasilaniu i powrocie). Są oczywiście także bardziej złożone algorytmy sterowania odtajaniem. Jest to jednak temat odrębny.

Strona 3 z 4