Tłuszcze do smarowania: wszystko, co musisz wiedzieć

dr hab. Małgorzata Ziarno, prof. SGGW, SGGW Warszawa
dr inż. Dorota Zaręba, ZSG Warszawa
Forum Mleczarskie Handel 5/2023 (119)

goat butterW warunkach przemysłowych praktycznie wszystkie odmiany masła i tłuszczów mlecznych do smarowania są wytwarzane z pasteryzowanej śmietanki lub śmietany (tj. śmietanki poddanej fermentacji mlekowej) w kontrolowanych warunkach sanitarnych. Śmietanka i śmietana są emulsjami typu olej w wodzie (O/W, gdyż kuleczki tłuszczowe są zawieszone w fazie wodnej śmietanki lub śmietany) i powinny zawierać co najmniej 25-35% tłuszczu. Kluczowy etap produkcji masła polega na destabilizacji tego układu (poprzez ubijanie śmietanki lub śmietany) i uwolnieniu tłuszczu mlecznego z kuleczek tłuszczowych. Proces ubijania śmietanki lub śmietany odbywa się w maselnicach i trwa ok. 30–45 minut (w tradycyjnej ręcznej produkcji) lub 30 sekund (w zmechanizowanej produkcji przemysłowej). Proces rozbijania emulsji i tworzenia ziaren masła odbywa się w temperaturze 10-15°C. Temperatura jest dostosowywana tak, aby uzyskać równowagę między stałą fazą i płynną fazą tłuszczu mlecznego, co zapewnia dobrą formację ziaren masła. Ponadto, aby zapobiec nadmiernemu utwardzeniu, masło nie jest podgrzewane w trakcie produkcji, dlatego stosuje się układy z systemem chłodzenia. Uwolniony tłuszcz mleczny aglomeruje w postaci ziaren masła. Uzyskane ziarna masła są oddzielane od maślanki i zazwyczaj przepłukiwane wodą pitną. Następnie ziarna masła są wygniatane w celu uzyskania możliwie najdrobniejszej dyspersji kropelek wody (dzięki temu większość z nich osiąga wielkość z przedziału od 3 do 5 µm), jednocześnie ma miejsce standaryzacja zawartości wody w maśle i dyspersja soli w niej, jeśli produkcja dotyczy masła solonego. Ponieważ dla konsumenta jakość masła wyraża się w jego konsystencji i smarowności, w niektórych technologiach świeżo wygniecione masło jest przechowywane w temperaturze 2-3°C przez kilka dni i ponownie wygniatane tuż przed procesem pakowania. Takie zabiegi mają na celu poprawić konsystencję i smarowność masła. Ponieważ masło z łatwością chłonie lotne substancje smakowo-zapachowe z otoczenia, należy je przechowywać w warunkach zabezpieczających przed obcymi zapachami. Masło otrzymane ze słodkiej śmietanki powinno mieć delikatny smak i zapach śmietanki. Masło ze śmietany ma bogatszy smak i zapach niż masło ze śmietanki: lekko kwaskowaty i orzeźwiający, chyba że otrzymywane ziarna masła były płukane wodą na etapie przetwarzania. Płukanie ziaren masła wodą pitną w toku produkcji ma wydłużyć jego trwałość, bowiem resztki maślanki są doskonałym źródłem substancji odżywczych dla mikroorganizmów, a także źródłem czynników katalizujących niekorzystne zmiany we frakcji tłuszczowej produktu. Jak wspomniano wcześniej, masło solone zawiera do 2% soli i może być przechowywane w lodówce do 2 miesięcy, a w stanie zamrożenia do 6-9 miesięcy. Tymczasem masło niesolone może być przechowywane w lodówce tylko przez okres do 2 tygodni, ale w stanie zamrożonym do 5 miesięcy. Dotyczy to masła otrzymywanego ze śmietanki. Warto nadmienić, że nie zaleca się przechowywać w zamrażarce masła otrzymywanego ze śmietany, szczególnie solonego, bowiem jest ono bardziej podatne na utlenianie nienasyconych kwasów tłuszczowych. 

masło w kostceZgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniając go załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności użyte do produkcji masła substancje dodatkowe nie powinny zastępować składników mleka. Wśród dopuszczonych do stosowania dodatków do żywności wymienia się karoteny (E 160a) na poziomie quantum satis, węglany sodu (E 500) na poziomie quantum satis, a także kwas fosforowy i fosforany – di-, tri- i polifosforany (E 338–452) dodawane pojedynczo lub łącznie w maksymalnym poziomie 2000 mg/kg (wyrażone jako P2O5). Trzeba jednakże podkreślić, że karoteny są dopuszczone do barwienia różnych typów masła, ale z wyjątkiem masła z mleka owczego i koziego. Ponadto węglany sodu są dopuszczone jako neutralizatory kwasów organicznych, ale wyłącznie w maśle otrzymanym ze śmietanki ukwaszonej (śmietany). Podobnie kwas fosforowy i fosforany – di-, tri- i polifosforany – są dopuszczone do stosowania jako regulatory kwasowości wyłącznie w maśle wyprodukowanym ze śmietany. 

masło ekstraObecnie oprócz tradycyjnego masła opracowano i skomercjalizowano różne produkty mleczne, takie jak masło o obniżonej zawartości tłuszczu i tłuszcze mleczne do smarowania o niskiej zawartości tłuszczu. Kodeks Żywnościowy definiuje tłuszcze mleczne do smarowania jako produkty otrzymywane wyłącznie z mleka. Produkt ma zawartość tłuszczu (g/100 g) nie mniejszą niż 10 i nie większą niż 80. Ponadto faza tłuszczowa stanowi co najmniej dwie trzecie zawartości suchej masy w produktach. Unia Europejska zdefiniowała masło o obniżonej zawartości tłuszczu i inne produkty do smarowania we wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (tabela 2). 

kategoria masłaDla porównania, w Stanach Zjednoczonych masło light (lekkie) wymaga maksymalnych poziomów tłuszczu i soli wynoszących odpowiednio 40 g / 100 g i 1,5 g / 100 g. Ponadto regulacje stanowią, że produkt nie może być gorszy pod względem odżywczym od tradycyjnego masła, a charakterystyka wydajności powinna być podobna. Smak powinien być przyjemny, czysty mleczny. Do aromatyzowania można dodać bezpieczną i odpowiednią kulturę bakteryjną lub inne składniki. Produkt powinien mieć jednolitą barwę od jasnożółtej do średniej żółtej.

Krzysztof Doliński

Dyrektor Handlowy w Mońki (MSM)

W ostatnich dwóch latach zauważyliśmy znaczny wzrost zainteresowania masłem od naszej mleczarni. Może to wynikać z kilku czynników – masło to jeden z najzdrowszych tłuszczy na rynku. Jeżeli ma min. 80%, świetnie nadaje się do smażenia, pieczenia oraz smarowania. Obserwujemy zmiany u naszej konkurencji, zmniejszanie gramatury, aby uniknąć wzrostu cen. W MSM Mońki zawsze staramy się być transparentni i strategia cenowa też jest elementem takich działań. Możemy więc śmiało powiedzieć, że ostatnie półrocze to bardzo dobre wyniki sprzedażowe w tej grupie produktów. Rynek mleczarski jest szczególnie wrażliwy na zmiany gospodarcze. Przez wysoką inflację i wysokie ceny produkcji wielkie firmy musiały wprowadzać plany redukcji czy właśnie zmiany w gramaturze. W przypadku MSM Mońki produkcja jest na coraz wyższym poziomie, który wynika z ogromnego zapotrzebowania na nasze produkty – sery i masło. Ciekawy trend, jaki dostrzegamy w ostatnich czasach, to powrót do „masła” w tradycyjnej jego formie serwowania. Widzimy, że popularnością cieszy się domowy chleb z dobrym i jakościowym „smarowidłem”. W Polsce zawsze królowało masło, a teraz mamy jego bardzo udany okres. Na pewno dużo większą zmianę preferencji konsumenckich odczuwają producenci i wytwórcy produktów odzwierzęcych. Moda na diety wegetariańskie czy bezmięsne skłoniła wielu Polaków do rezygnacji z wędlin np. na kanapkach. W przypadku masła nie ma takich konotacji. Fani takiego produktu często oddzielają go od „typowo mięsnych”. Nie dzielimy więc rynku z osobami jedzącymi humus. W nadchodzącym roku na pewno rynek wygrają firmy z najlepszym składem – to one będą odporne na kryzys, a ich klienci łatwiej przyjmą wzrosty cen. Jednocześnie rynek będzie tworzył nową niszę produktów do smarowania. W naszej ocenie na rynku pojawi się więcej past oraz produktów roślinnych. To, co jest z naszej perspektywy niezbyt dobre, to wydłużone okresy ważności (kilka, a nawet kilkanaście miesięcy). 

Strona 2 z 4