Kefir: Czy moda na kefir trwa?

Joanna Górska
Forum Mleczarskie Handel 4/2022 (112)
kefir oferta sklepów
© fm

Kefir to tradycyjny napój zaliczany do produktów mleczarskich o najwyższych właściwościach odżywczych i jednocześnie jeden z najstarszych w grupie mlecznych napojów fermentowanych. Przyjmuje się, że został wynaleziony przez starożytnych owczarzy kaukaskich. Czy dzisiaj kefir jest w stanie sprostać silnej konkurencji na rynku napojów fermentowanych?


Czym jest kefir?

Kefir opisywany jest jako musujący napój z mleka fermentowanego zawierający charakterystyczną mikroflorę ziaren kefirowych. To napój fermentowany otrzymywany z mleka ukwaszonego przy użyciu ziaren kefirowych zawierających mikroorganizmy zdolne do przeprowadzania fermentacji mlekowej oraz alkoholowej. Ziarna kefirowe (grzybki kefirowe) są zlepieńcem bakterii fermentacji mlekowej, drożdży, a także bakterii octowych, które tworzą charakterystyczny układ symbiotyczny. 

Według Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej mikroflora ziaren kefirowych powinna zawierać „różne gatunki bakterii kwasu mlekowego i drożdży”. Grzybki kefirowe są naturalnym aktywatorem komórek drobnoustrojów w mleku i przyczyniają się do rozpoczęcia procesów fermentacji laktozy zawartej w mleku i produkcji kwasu mlekowego, etanolu, dwutlenku węgla oraz związków aromatycznych w kefirze. Kefir jest uznawany za naturalny probiotyk.

Podział kefirów 

Kefiry dzielimy w zależności od czasu dojrzewania lub ze względu na zawartość tłuszczu. W kontekście czasu dojrzewania wyróżniamy kefir: słaby, średni, mocny (odpowiednio: jednodniowy, dwudniowy oraz trzydniowy) oraz luksusowy. Ze względu na zawartość tłuszczu możemy otrzymać kefir: 1,5%, 2,0%, 3,1% oraz odtłuszczony.

maluta ayran

Alternatywą dla dobrze znanych kefirów są napoje typu Ayran wytwarzane na bazie jogurtu Bałkańskiego. Zaletą Ayranu jest specyficzny, egzotyczny smak, który zyskuje rosnącą grupę amatorów. Doskonale gasi pragnienie w upalne, letnie dni i uzupełnia poziom elektrolitów w organizmie.


Kefir a mleko 

kefiryZarówno mleko, jak i kefir należą do korzystnych dla zdrowia, naturalnych, funkcjonalnych produktów nabiałowych. Jednak wartym podkreślenia jest fakt nieco innej biodostępności składników odżywczych. Dzięki procesowi fermentacji mleko ulega rozkładowi: białka mleka na peptydy i wolne aminokwasy, laktoza na cukry. Następują też zmiany w układzie koloidalnym – powstaje skrzep. Dzięki temu składniki kefiru są znacznie łatwiej strawne i przyswajalne w porównaniu ze składnikami mleka. Kefir stymuluje w przewodzie pokarmowym zdrowotne funkcje bakterii i drożdży. 

Głównym atutem kefiru jest jego mikroflora i jej korzystny wpływ na zdrowie człowieka. Badania wskazują, że wpływ ten wiąże się głównie z występowaniem bakterii i drożdży jako żywych organizmów oraz z obecnością ich metabolitów, często niespotykanych w produktach mleczarskich. Kefir zawiera pałeczki mlekowe (Lactobacillus – 65-80%), paciorkowce mlekowe (Lactococcus i Leuconostoc – 8-23%) oraz drożdże (2-12%). 

właściwości kefiru

Zakwasy kefirowe 

kefir w butelceDo produkcji zakwasu kefirowego najpierw mleko powinno zostać poddane obróbce termicznej w temperaturze około 90-95°C. Proces opracowania zakwasu przebiega w dwóch etapach. Podczas tradycyjnej produkcji zakwasu kefirowego stosuje się grzybki kefirowe, których proporcja w stosunku do mleka powinna wynosić 5% lub 3,5%. Inkubacja ich trwa około 20 godzin, ziarna odcedza się, natomiast pozostałe mleko stanowi zakwas macierzysty. Pozostałe na sicie grzybki przemywa się wodą i ponownie wykorzystuje. Podczas inkubacji ziarna kefirowe w ciągu tygodnia przyrastają w tempie około 10%. Dlatego też wskazane jest, by je ważyć i nadmiar usuwać. Z kolei w sytuacji, kiedy produkuje się większe ilości kefiru, uzyskany zakwas macierzysty można wprowadzić do mleka i poddać inkubacji przez około 20 godzin w temperaturze około 23°C. Po uzyskaniu określonej kwasowości otrzymuje się tzw. zakwas roboczy, który dodaje się do mleka w ilości od 3% do 5%.

Zawartość drobnoustrojów w kulturach starterowych powinna wynosić 5 x 109 jtk/g. Szczepionki powinny zawierać około 80% ziarniaków, 15% pałeczek i 5% drożdży. Stosowanie czystych kultur w produkcji kefiru jest bardzo pomocne dla producentów. Użycie takich szczepionek upraszcza technologię, umożliwia standaryzację produktów pod względem jakości i wartości odżywczych, przedłuża trwałość oraz zapewnia powtarzalność cech sensorycznych.

Strona 1 z 3