1. Komunikaty
Polska

Europejska nagroda Cogeca dla Spomlek (SM) za pomysł Funduszu Stabilizacji i Rozwoju

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© spomlek (sm)

Mleczarnia Spomlek (SM) zdobyła Europejską Nagrodę Cogeca za tworzenie wartości społecznej dla gospodarstw celem ochrony rolników i ich rodzin. Komisja konkursowa wysoko oceniła Fundusz Stabilizacji i Rozwoju, który powstał w spółdzielni w celu efektywnego rozwoju ekonomicznego i podniesienia bezpieczeństwa ekonomicznego członków.

Europejska nagroda Cogeca dla spółdzielni ma na celu wyróżnienie wybitnych innowacji spółdzielczych w sektorze rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa. Właśnie odbyła się V edycja konkursu. Nagroda to uhonorowanie wybitnych innowacji i tworzenia wartości, które aktywnie włączają kwestie zrównoważonego rozwoju (ekonomiczne, społeczne i środowiskowe) do współpracujących systemów przedsiębiorstw. Działania takie mają za zadanie zapewnić rolnikom i ich rodzinom okazję do poniesienia poziomu życia i prowadzą do pozytywnych zmian społecznych.

Fundusz Stabilizacji i Rozwoju, który powstał w mleczarni Spomlek (SM) to innowacyjny mechanizm skrojony na miarę trudnych czasów, w których przyszło nam żyć.

– Żyjemy w bardzo burzliwych czasach. Zdanie to jeszcze nawet 3 lata temu, kiedy mówiliśmy, że wszystko jest nieprzewidywalne, w dzisiejszych czasach nabrało zupełnie innego znaczenia. COVID-19, wojna na Ukrainie powodują, że marzenie o stabilizacji staje się marzeniem praktycznie każdego człowieka. Destabilizacja ekonomiczna jest wręcz na stałe wpisana w życie ludzi, firm, państw.

Mechanizm, który stworzyliśmy, przynajmniej dla naszej małej społeczności, dał poczucie większej stabilizacji. Jest to bardzo ważne zwłaszcza dla naszych rolników. Oznacza to, że ich stabilność finansowa jest znacznie większa. Dzięki temu o wiele większa grupa naszych dostawców będzie miała zrównoważone finansowo gospodarstwa, a to bezpośrednio przełoży się na produkcję mleka w dłuższej perspektywie czasowej.

W kontekście nadchodzących zmian, produkcja żywności będzie znacznie ważniejsza niż dzisiaj. Od lat zaliczana była do strategicznych gałęzi biznesu, ale nie zawsze traktowana była priorytetowo. To, co dzieje się teraz, zmieni optykę i będzie miało bardzo silny wpływ na ustawienie innych priorytetów, które będą bardziej skoncentrowane na stabilności produkcji żywności – mówi Paweł Gaca, Wiceprezes Zarządu.

Fundusz Stabilizacji i Rozwoju tworzony jest z potrąceń dokonywanych z części ceny otrzymanej za jeden litr mleka w przypadku członków – hodowców bydła mlecznego oraz potrąceń z wynagrodzenia za pracę w przypadku członków – pracowników spółdzielni. Wysokość potrąceń na Fundusz Stabilizacji i Rozwoju zależy od wartości dostarczonego mleka netto w przypadku dostawców mleka oraz wynagrodzenia zasadniczego netto w przypadku pracowników. Okres obowiązywania potrąceń ustala Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną na rynku mleczarskim oraz sytuację ekonomiczną spółdzielni.

– Nagroda przyznana nam przez europejską organizację Copa-Cogeca jest dla nas niezmiernie ważna i utwierdza nas w przekonaniu, że podjęte kilka lat temu działania, zyskują uznanie w Europie. Widzimy ogromną wartość w tworzeniu mechanizmów wspierających hodowców bydła, producentów mleka, którzy stoją w obliczu nagłych i nieprzewidywalnych zmian klimatu, galopujących cen surowców do produkcji rolnej, oraz zmian w przepisach prawa, zarówno polskiego, jak i europejskiego, które mają znaczący wpływa na ich gospodarstwa – dodaje Paweł Gaca.

W imieniu Spomlek (SM) nagrodę z rąk Christiane Lamberta, Przewodniczącego Copa Cogeca odebrała Agnieszka Maliszewska, Wiceprzewodnicząca Cogeca oraz Dyrektor Polskiej Izby Mleka.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania