1. Aktualności
  2. Świat
Unia Europejska

Nowe przepisy UE dotyczące opakowań mają na celu pomóc środowisku

Źródło: PLMA
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W zeszłym miesiącu europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska przyjęli propozycje mające na celu ułatwienie ponownego użycia i recyklingu opakowań, ograniczenie niepotrzebnych opakowań i odpadów oraz promowanie stosowania w opakowaniach materiałów pochodzących z recyklingu. Tak zwane PPWR, czyli rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący PPWR w zeszłym roku.

Wprowadzenie rozporządzenia miałoby ogromny wpływ na opakowania i branżę opakowaniową. Analitycy opakowań z Rabobanku przewidują, że producenci opakowań będą musieli zrewidować swoje portfolio produktów i procesy zaopatrzenia, aby upewnić się, że są w stanie spełnić wymagania. Oczekują pewnej substytucji materiałów opakowaniowych. Aby osiągnąć założone cele, konieczne będą inwestycje w infrastrukturę do zbierania i recyklingu odpadów, a także we wdrażanie nowych systemów, takich jak DRS. Wreszcie uważa się, że dla powodzenia rozporządzenia kluczowa będzie harmonizacja rynku.

Wielu sprzedawców detalicznych nie może się doczekać PPWR i zaczęło prosić swoich dostawców etykiet o rozwikłanie ich łańcucha dostaw opakowań i określenie dla każdego pojedynczego elementu, czym jest, skąd pochodzi, jak można go ulepszyć lub czy można go wyeliminować.

PPWR jest w dalszym ciągu przedmiotem dyskusji i na każdym etapie wprowadzane będą poprawki do wniosku. Ostateczny tekst spodziewany jest wiosną 2024 r., a wprowadzenie do prawa krajowego każdego państwa członkowskiego na początku 2025 r.

Warte przeczytania