1. Aktualności
  2. Świat
Unia Europejska

Komisja Europejska podsumowała pierwsze półrocze na rynku mleka

Źródło: Komisja Europejska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Od początku roku ceny mleka surowego w UE spadają, a w czerwcu średnia mleka surowego w UE cena oscylowała wokół 45 euro/100 kg (-23% poniżej szczytu z grudnia 2022 r.). Sytuacja różni się w zależności od kraju: spadki cen wahały się od -2% w przypadku Cypru do -30% i więcej w krajach bałtyckich, krajach Beneluksu oraz w Danii i Niemczech. Największy spadek między grudniem a czerwcem (około 40%) wg czerwcowych szacunków odnotowano w Irlandii i Rumunii. Niektóre koszty również nadal spadały. Na przykład, po osiągnięciu szczytu w IV kw. 2022 r. koszty paszy nie wzrosły i nie wykazały wzrostu również w I kwartale 2023 r. Nadal jednak pozostają wysokie w porównaniu ze średnimi poziomami obserwowanymi w przeszłości. Bardziej obniżyły się wskaźniki kosztów nawozów. Wskutek niższych cen mleka surowego, spadły również ceny unijnych commodities.

W przypadku OMP, PMP i masła, obserwuje się pewną stabilizację (nawet nieznaczny wzrost WMP), podczas gdy unijne ceny serów i serwatki dalej spadały. Pod koniec czerwca cena masła w UE była najniższa wśród głównych eksporterów, podczas gdy w przypadku innych produktów mlecznych (SMP, WMP, cheddar), produkty unijne są drugim najtańszym wyborem.

Pomimo spadku cen mleka surowego w UE dostawy mleka w UE były o 0,8% wyższe w okresie styczeń-kwiecień w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednak ten wzrost był bardzo niejednorodny.

Do kwietnia ubój krów utrzymywał się na poziomie nieco niższym od poziomu z zeszłego roku. Biorąc pod uwagę niższe ceny mleka surowego i nakłady, które nadal są wysokie, ubój może przyspieszyć latem. Może to prowadzić do 1% spadku pogłowia bydła mlecznego w UE, a to w konsekwencji - do spowolnienia wzrostu dostaw mleka w UE. Wzrost produkcji może być na porównywalnym poziomie z ubiegłego roku (0,7%) przy założeniu normalnych warunków pogodowych. Dlatego prawdopodobnie nastąpi odwrócenie pozytywnej wiosennej tendencji dostaw mleka i całoroczne dostawy mleka w 2023 r. mogą mieć dynamikę ujemną (-0,2%).

W przypadku eksportu widoczne jest obniżenie importu chińskiego i południowoazjatyckiego w porównaniu z pewnym wzrostem importu na rynki Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki oraz Brazylii i Meksyku. W okresie styczeń-marzec unijny eksport wzrósł o 33% w przypadku OMP, wzrósł eksport masła o 11%, o 5% wzrósł eksport serwatki w proszku. Ten pozytywny trend może prowadzić do całorocznego wzrostu eksportu: +10% dla OMP i 4% dla masła.

Po drugiej stronie mamy niższy eksport serów (-1%) i produktów świeżych (-14%), a to może zaciążyć na wynikach całorocznego eksportu w tych kategoriach.

Warte przeczytania