1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Musimy jako branża reagować na zmiany klimatyczne

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© zppm

– Obecnie zarówno zakłady przetwórcze, jak i rolnicy są skoncentrowani na kryzysie na rynku mleka i trudno się dziwić – powiedział Forum Mleczarskiemu Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM. – Trudna sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, spowoduje, że na rynku będziemy mieli zwiększoną falę przejęć i upadłości. Natomiast nawet w takich okolicznościach nie możemy zapominać o szerszej perspektywie, czyli Zielonym Ładzie, strategii „Od pola do stołu” czy też bioróżnorodności. Te unijne polityki spowodują, że rolnictwo i przetwórstwo będą się zmieniać.

– Musimy jako branża reagować na zmiany klimatyczne. One są faktem. Chodzi o wprowadzenie takich metod uprawy i hodowli bydła, żeby nastąpiło ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wyzwaniem jest przekonanie rolników, że to się będzie opłacało w przyszłości i że nie ma od tego odwrotu.

– Z ciekawością obserwuję rozwój rolnictwa zrównoważonego, regeneratywnego i węglowego. Choć rolnictwo regeneratywne nie ma oficjalnej definicji, to wiemy, że ma ono ograniczać emisję gazów do atmosfery poprzez stosowanie określonych technik uprawy. Celem jest przywrócenie żyzności gleb w Polsce, co w efekcie ma pozytywnie wpłynąć na nasze środowisko naturalne i jakość żywności. Nie ma rolnictwa regeneratywnego bez rolnika (w naszym przypadku producenta mleka), ale też nie jest ono możliwe bez wsparcia przetwórców. Wiele z naszych firm członkowskich prowadzi specjalne audyty, które mają pomóc w przejściu na model regeneratywny. A jakie efekty można osiągnąć dzięki tym nowym metodom produkcji? Wymienię tylko te najważniejsze – oszczędność paliwa, retencja wody, zwiększona odporność na suszę, zmniejszenie użycia środków ochrony roślin – wyliczył nasz rozmówca.

– W ramach Związku Polskich Przetwórców Mleka realizujemy zadanie finansowane z Funduszu Promocji Mleka poświęcone perspektywom rozwoju polskiego mleczarstwa do 2030 r. zwłaszcza w odniesieniu do wyzwań klimatycznych. Niedawno odbyła się sesja dialogowa poświęcona temu tematowi, gdzie eksperci mieli szansę przedyskutować te kwestie w formie żywej dyskusji, bez narzuconego z góry formatu. Udało nam się przedyskutować najważniejsze kwestie takie jak Zielony Ład i jego wpływ na producentów i przetwórców, wymagania jakie stawiają przed nami klienci i konsumenci, wpływ zmian klimatycznych na produkcję mleka. Z tych dyskusji, a także raportów autorstwa dr Karoliny Babuchowskiej i profesorów: Zbigniewa Karaczuna i Jacka Walczaka powstanie podsumowanie, które przedstawimy podczas konferencji pod koniec listopada br. Oczywiście na tym nie poprzestaniemy, gdyż sądzimy, iż tematyka najszerzej pojmowanej zrównoważoności zdominuje polskie mleczarstwo w najbliższych latach. Popatrzmy na Niemcy. Tam już dwie największe sieci handlowe wprowadzają zachęty finansowe dla tych producentów, którzy produkują mleko w systemie bezuwięziowym. Zwykle jest tak, że to, co staje się trendem w Niemczech, trafia wcześniej czy później do Polski. Tak zapewne stanie się i w tym przypadku. Dlatego warto już teraz o tym mówić i pokazywać dobre praktyki – zwrócił uwagę Marcin Hydzik, Prezes Zarządu ZPPM.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania