1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Mlekpol (SM) zwiększył wolumen sprzedaży serów twarogowych i twardych

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Zdaniem Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol (SM) w 2022 r. zaobserwowano spadek dynamiki skupu mleka w Spółdzielni o 1,67%. Wciąż jednak każdego dnia do 13 zakładów Mlekpol (SM) usytuowanych w całej Polsce trafia ponad 5,4 mln litrów mleka. Co warte podkreślenia, większość całego skupu stanowi surowiec z gospodarstw produkujących powyżej 100 tys. litrów mleka rocznie.

Ciekawie wygląda zmiana struktury produkcji mleczarni Mlekpol (SM), która należy do ścisłej polskiej czołówki. Choć utrzymano produkcję mleka, rosła produkcja mleka świeżego kosztem mleka UHT, co dowodzi roli tego segmentu rynku. Wzrost produkcji tego asortymentu wyniósł +8%. W obszarze twarogów produkcja wzrosła również o 8%. Spadła natomiast produkcja tłuszczów (łącznie o 11%).

W grupie produktów proszkowych widać było zmniejszanie produkcji mleka w proszku (OMP i PMP) na rzecz białek mleka/serwatki, co dowodzi owocnego poszukiwania klientów na najbardziej rentowne i poszukiwane proszki specjalistyczne (łączny wzrost wolumenu proszków wyniósł +16%).

W grupie produktów konsumenckich i eksportowych widać wzrost produkcji serów twardych +3% i serów topionych +8%. Rosła produkcja śmietan UHT (o 7%), a śmietany spożywczej nawet +19%. W grupie napojów fermentowanych widać było niewielki spadek -3%.

Istotny wzrost wolumenowy odnotowano w segmencie serków ziarnistych +24% i śmietankowych oraz mascarpone +16%.

Przychody ze sprzedaży netto wzrosły dynamicznie do 7,173 mld zł. Udział eksportu w przychodach wyniósł 26%.

Plan Zarządu na 2023 r. mówi o wzroście o 5%.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania