1. Aktualności
  2. Polska
Norwegia

Tine zmniejszy emisję metanu przez krowy o 30%

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© tine

W ciągu najbliższych czterech lat branża rolna, której częścią jest czołowa mleczarnia Tine, wyda 40 mln norweskich koron (około 3,44 mln euro) na ograniczenie o 30% emisji metanu z norweskiej produkcji mleka i mięsa. – Ten projekt pomoże rozwiązać największe wyzwanie klimatyczne rolnictwa i będzie filarem redukcji emisji metanu do 2030 roku – skomentował Szef Badań w Tine i Kierownik Projektu MetanHUB, Eirik Selmer-Olsen.

Do 2030 r. rolnictwo musi zredukować emisję gazów cieplarnianych o 5 mln ton CO2. MetanHUB jest jednym z projektów, które musi odnieść sukces, aby osiągnąć cel. W ramach projektu farma Kjo w Jessheim i jej 55 krów zajmie pierwsze miejsce w innowacyjnym projekcie badawczym. Tutaj krowy otrzymają paszę dostosowaną do potrzeb, aby zmniejszać ilość metanu będącego gazem cieplarnianym.

– Jest to najbardziej ambitny projekt rolnictwa w historii i reprezentuje przyszłość produkcji żywności. Międzynarodowe badania wskazują na redukcję o 25-50%, ale jesteśmy całkowicie uzależnieni od przetestowania tego na dużą skalę wraz z norweską paszą w norweskich warunkach operacyjnych, zanim będziemy mogli wyciągnąć wnioski. Dlatego Tine już od wielu lat prowadzi badania nad różnymi inhibitorami metanu, a przed Bożym Narodzeniem przeprowadziliśmy eksperyment, w wyniku którego emisje spadły o 15%. Są obiecujące wyniki – powiedział Selmer-Olsen. 

Celem jest, aby wszystkie przeżuwacze, które przyczyniają się do produkcji mleka i mięsa, otrzymywały inhibitory metanu w swojej paszy od 2027 r., a krowy mleczne otrzymywały je jeszcze wcześniej. Innymi słowy, jest to jeden z najważniejszych wkładów w redukcję emisji z norweskich gospodarstw.

– Tine żyje z natury i jest całkowicie zależny od dbania o środowisko. Pomożemy wspólnie rozwiązywać wyzwania, przed którymi stoi cała branża, tak, aby większość ludzi mogła otrzymywać mleko o niższej emisji gazów cieplarnianych – mówił Selmer-Olsen, który podkreśla również partnerów współpracujących: NMBU, Norturę i Geno jako ważnych uczestników projektu.

Inhibitory metanu to zbiorcze określenie dodatków paszowych, które zmniejszają produkcję metanu w żwaczu przeżuwaczy.

MetanHUB to projekt badawczy dla całej branży bydła i drobnego inwentarza żywego, prowadzony przez Tine, który zbuduje wiedzę i dokumentację na temat redukcji metanu w norweskiej produkcji żywności.

TINE, NMBU, Nibio, Nortura, Geno, NSG i Tyr są wśród aktorów biorących udział w projekcie. Wiedza zostanie następnie udostępniona wszystkim innym podmiotom rolniczym, które z niej skorzystają, tak aby wspólnie zrealizować rolniczy plan klimatyczny.  

Projekt trwa cztery lata, a w paszach dla norweskich przeżuwaczy testowane są różne rodzaje inhibitorów metanu. W tej rundzie badany jest inhibitor metanu Bovaer, określany również jako 3-NOP.

Do 2030 r. pasza musi być stosowana u wszystkich przeżuwaczy w Norwegii.

Projekt badawczy otrzymuje wsparcie rządowe poprzez osadę rolniczą.

Warte przeczytania