1. Aktualności
  2. Świat
Unia Europejska

Rośnie eksport nowozelandzki. Stabilizacja w Europie

Źródło: Komisja Europejska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Przegląd najważniejszych wydarzeń z rynków commodities i handlu zagranicznego:

• ceny masła w UE: 465 €/100 kg, -0,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny OMP w UE: 245 €/100 kg, +1,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny WMP w UE: 348 €/100 kg, +2,2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• ceny sera cheddar w UE: 373 €/100 kg, -3,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni;

• wzrost spotowej ceny mleka IT o 45,5 c/kg (21 maja);

• spadek kosztów paszy i energii (odpowiednio -4,6% i -2,8%) w 20 tygodniu w porównaniu do poprzednich 4 tygodni;

• w kwietniu 2023 r. produkcja mleka w Australii spadła o 1,3%, podczas gdy produkcja mleka w Nowej Zelandii, USA i Wielkiej Brytanii wzrosła odpowiednio o 6,8%, 0,3% i 0,2%;

• w okresie styczeń-luty 2023 eksport masła z UE spadł o 32% do Chin i o 13% do Wielkiej Brytanii, podczas gdy wzrósł o 101% do USA;

• w tym samym okresie eksport sera z UE spadł do Japonii (-25%) i USA (-3%), ale wzrósł do Wielkiej Brytanii (+5%);

• w styczniu-lutym 2023 r. eksport OMP z UE wzrósł do Chin (+52%) i Algierii (+142%), a spadł do Indonezji (-65%). Eksport PMP z UE spadł do Omanu (-33%), Chin (-44%) i do Wielkiej Brytanii (+2%);

• eksport sera i OMP z USA wzrósł w okresie styczeń-luty 2023 (oba +7%), podczas gdy eksport masła i PMP z USA spadł (-31% i -42%);

• w styczniu-lutym. 2023 r. wzrósł eksport Nowej Zelandii: masło +2%, ser +13%, OMP +64%, podczas gdy eksport WMP spadł o -14%;

• chiński import sera (+4%), serwatki w proszku (+63%), kazeiny (+0,5%) i laktozy (+35%) wzrósł w okresie styczeń-luty 2023 r., podczas gdy import masła (oleju) (-22%), OMP (-2%), WMP (-68%) i skondensowanego (-73%) spadł.

Warte przeczytania