1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Żywność napędza sprzedaż produktów marek własnych

Źródło: PLMA
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Marki własne stanowią obecnie 36% całkowitej wartości sprzedaży produktów FMCG w Europie – podało PLMA za raportem IRI. Z raportu tego wynika, że marki własne detalistów mają udział w łącznej wartości sprzedaży produktów FMCG w Europie (216 mld euro) na poziomie 36%. Oznacza to wzrost o dwa punkty procentowe. 

PLMA wskazuje, że dobre wyniki miały miejsce na wszystkich rynkach europejskich, szczególnie w Hiszpanii, gdzie private labels stanowią obecnie 47% całkowitej wartości sprzedaży FMCG, następnie Niemcy i Holandia (po 39%). Wielka Brytania i Niemcy nadal przodują w sprzedaży marek własnych pod względem wartości bezwzględnej.

Dotychczasowy wzrost w 2022 r. jest napędzany głównie przez kategorie żywności (+5,3%), których wkład wyniósł 191 mld euro, przy czym rosną kategorie kategorii chłodzone i świeże, mrożone i napoje.

Marki własne produktów non-food rozwijają się w szybkim tempie na dwóch największych rynkach marek własnych – w Niemczech i Hiszpanii – oraz w całej Europie, osiągając trzykrotność całego rynku marek własnych w ciągu ostatnich czterech tygodni, dostarczając 25 mld euro.

Warte przeczytania