1. Aktualności
  2. Polska
Polska

W mleczarstwie rosną przychody i straty

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

To może być papierek lakmusowy sytuacji w mleczarstwie i już niedługo więcej zakładów pokaże podczas walnych zgromadzeń ujemny wynik finansowy. Jak w całej branży powodem tej sytuacji był szok cenowy wywołany gwałtowną zwyżką cen czynników energetycznych, najpierw gazu, następnie prądu elektrycznego. Do tego doszły gwałtowne podwyżki cen opakowań, komponentów i oczywiście rosnące koszty produkcji mleka u hodowców bydła wywołane inflacją. 

Mleczarnia Głuchów (OSM) trudny rok 2022 r. przypłaciła stratą netto. O ile za 2021 r. mleczarnia utrzymała wynik na plusie, o tyle w 2022 r. mleczarnia odnotowała stratę w wysokości 291 tys. zł. W 2022 r. spółdzielnia odnotowała spadek liczby dostawców ze 123 do 102 oraz spadek skupu surowca do 10,231 mln litrów (dynamika 96%). Po stronie sprzedaży udało się uzyskać kwotę 33,85 mln zł wobec 27,43 mln zł za 2021 r.. Zwiększono sprzedaż osełki i mleka odtłuszczonego. Spadła sprzedaż twarogów, maślanki spożywczej i masła.

Jak podaje Zarząd mleczarni Głuchów (OSM): – W planach działania na rok 2023 uwzględniamy działania, które nie zostały zrealizowane z przyczyn od nas niezależnych i przesunąć te działania, które muszą być realizowane corocznie.

Spółdzielnia będzie kontynuować remont oczyszczalni ścieków, zakupi zbiornik na mleko spożywcze, zakupi zbiornik na mleko do tankowni oraz prasę do twarogu. W planie są także membranowe zawracanie wód procesowych oraz modernizacja układu chłodzenia amoniakalnego.

Strata zostanie pokryta z funduszu zasobowego.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania