1. Aktualności
  2. Polska

Głuchów (OSM): Większa dynamika skupu przy dużym rozdrobnieniu

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

W 2019 r. Spółdzielnia skupiła 12,05 mln litrów mleka przy dynamice 104,9%. Jak podaje Zarząd mleczarni udział klasy ekstra w skupionym surowcu wyniósł 99,07%. Spółdzielnia skupowała surowiec według następującej struktury: 72 dostawców tj. 46,5% ogółu dostarczyło 6% mleka ogólnego skupu, 83 dostawców tj. 53,5% ogółu dostarczyło 94% skupu ogólnego. Mleczarnia zrealizowała w 2019 r. kilka ciekawych projektów inwestycyjnych w tym: instalacje fotowoltaiczne za 175 tys. zł, kocioł koagulacyjny, na który łączny nakład wyniósł blisko 400 tys. zł, oddano także do użytkowania dwukomorową maszynę pakującą za ponad 100 tys. zł, wyposażono kotłownię za około 850 tys. zł. wraz z budynkiem (285 tys. zł) oraz zainwestowano w układ wody lodowej z pompami ciepła za około 640 tys. zł.

W strukturze sprzedaży spółdzielni zauważa się większą dynamikę sprzedaży mleka spożywczego, śmietany 18% oraz twarogów (o 150 ton), maślanki i kefirów o (107% i 119%). Łączna wartość sprzedaży wyniosła 23,65 mln zł.

Ostatnie wiadomości o firmie