1. Aktualności
  2. Świat
Austria

Austria z dodatnim saldem handlu zagranicznego nabiałem

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

– Mimo wyższych cen surowców i wysokich kosztów produkcji, wysoka jakość austriackiego nabiału miała siłę przekonywania i sprawdziła się w dziedzinie eksportu w trzech kolejnych kwartałach – powiedział Helmut Petschar, Prezes Stowarzyszenia Austriackich Przetwórców Mleka komentując dostępne dane dotyczące handlu zagranicznego, a które spłynęły z Urzędu Statystycznego Austrii.

Eksport mleka wzrósł o 224 mln euro do 1,26 mld euro (wzrost o 22,4%) w pierwszych trzech kwartałach, osiągając w ten sposób nowy rekord, przy czym wzrost ten wynikał głównie z wyższych cen. Przy wzroście o 143 mln euro, import również osiągnął nowy rekord w wysokości 759 mln euro (wzrost o 23,3%), co przełożyło się na dodatnie saldo handlu zagranicznego w wysokości 477 mln euro, co oznacza wzrost o 118 mln euro (wzrost o 20,9 mln euro).

Najważniejszym produktem eksportu i importu są sery, które stanowią ponad 50%. Nastąpił znaczny wzrost eksportu, zwłaszcza produktów fermentowanych. Po stronie importu głównym czynnikiem wzrostu cen był import masła. Rozwój ten potwierdza wysoki poziom międzynarodowej integracji austriackiego rynku mleka, z którego prawie połowa jest eksportowana, a prawie jedna trzecia importowana.

Importowane produkty, które często nie spełniają zwyczajowych, wysokich austriackich standardów jakości tj. brak inżynierii genetycznej lub wysokie standardy żywienia i dobrostanu zwierząt, są wytwarzane w dużych przedsiębiorstwach i dlatego mogą być oferowane nieco taniej, w większości trafiają do dalszego przetwórstwa lub sprzedawane są jako marki własne detalistów, głównie tam, gdzie konsument nie dowiaduje się nic o ich pochodzeniu.

Warte przeczytania