1. Aktualności
  2. Polska
Austria

Dziesięciokrotny wzrost kosztów energii w Austrii. Branża prosi o gwarancje dostaw

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

– Masywny wzrost kosztów energii (gaz, elektryczność, paliwo), pasz, materiałów opakowaniowych i innych surowców prowadzi do wzrostu cen produktów mlecznych. Branża potrzebuje szybkich działań oszczędnościowych i wsparcia, zwłaszcza w zakresie dostaw energii, także przy przejściu na inne źródła energii oraz jasności co do bezpiecznych dostaw gazu w przypadku kryzysu, aby móc zapewnić bezpieczeństwo dostaw produktów mleczarskich – powiedział Helmut Petschar, Prezes Stowarzyszenia Austriackiego Przetwórców Mleka podczas konferencji prasowej w Gabelhofen.

– Jeszcze zanim udało się przezwyciężyć kryzys związany z COVID-19, konsekwencje wojny na Ukrainie dotknęły cały przemysł mleczarski. Austriacki przemysł mleczarski był w stanie zwiększyć produkcję mleka o 3,2% w bieżącym roku po spadkach w tym samym okresie poprzedniego roku. Ogromny wzrost kosztów przyniósł znacznie wyższe ceny, przy czym wzrost kosztów nie został w pełni zaakceptowany przez partnerów handlowych w Austrii lub został zaakceptowany z opóźnieniem. Większą wrażliwość cenową można zaobserwować w zachowaniach konsumentów. Działania sieci handlowych są wątpliwe, jeśli wykorzystują obecny kryzys do dalszego zwiększania udziałów własnych marek z wyższymi udziałami wartości dodanej i marżami dla sieci kosztem marek producenckich – dodał Prezes Stowarzyszenia Austriackiego Przetwórców Mleka.

W procesach produkcji, przetwarzania, konserwacji, chłodzenia, przechowywania i logistyce przemysł mleczarski wymaga energii. Gaz i elektryczność to obecnie najważniejsze źródła energii. Ogromny wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu mocno uderza w branżę mleczarską. Oprócz bieżących działań oszczędnościowych i optymalizacyjnych, branża rozbudowuje odnawialne źródła energii tj. biomasa, ciepłownictwo oparte na biomasie, biogaz i fotowoltaikę. Aby zapewnić krótkoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii, mleczarnie uruchomiły lub reaktywowały piece olejowe.

– Dziesięciokrotny wzrost kosztów, jak ostatnio widzieliśmy w przypadku gazu i elektryczności, jest szaleństwem i należy go natychmiast powstrzymać. Wzywam odpowiedzialnych polityków, aby pilnie podjęli odpowiednie inicjatywy w celu zniesienia lub zmiany istniejącego systemu ustalania cen, ponieważ same środki wyrównawcze dla dotkniętych sektorów gospodarki i prywatnych gospodarstw domowych nie będą przeciwdziałać w dłuższej perspektywie – wyjaśnił Petschar.

Niezwykle ważna jest dla austriackich przetwórców jasność w zakresie preferencyjnych dostaw gazu ziemnego dla przemysłu mleczarskiego jako sektora o znaczeniu systemowym w przypadku kryzysu w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw.

Warte przeczytania