1. Aktualności
  2. Świat
Austria

Mleczarze z Austrii mówią wprost o niższych standardach. Od lat

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Eksport o wartości 1,73 mld euro i import o wartości 1,13 mld euro zaowocowały dodatnim saldem handlu zagranicznego w wysokości 601 mln euro w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi w 2023 roku. – Te nowe rekordowe wartości pokazują duże znaczenie i wysoce konkurencyjną sytuację przemysłu mleczarskiego na rynkach eksportowych, w obliczu rosnącego importu – wyjaśnił Helmut Petschar, Prezes Stowarzyszenia Austriackich Przetwórców Mleka w kwestii udostępnionych przez austriacki urząd statystyczny danych dotyczących handlu zagranicznego nabiałem w 2023 r.

– Sytuację tę można w dużej mierze wytłumaczyć zmianami cen poszczególnych produktów, a także zwiększoną wrażliwością cenową konsumentów i strategią sprzedawców detalicznych, którzy, w poszukiwaniu tańszych produktów często sięgają po towary importowane z krajów o niższych standardach jakościowych niż w Austrii częściowo dlatego, że w dalszym ciągu nie ma obowiązkowego oznaczania pochodzenia przetworów mlecznych w handlu detalicznym i w branży gastronomicznej, które informowałyby konsumentów o pochodzeniu i stojące za nim standardy jakości i nie ma tu obiektywnej pomocy w podejmowaniu decyzji. Wiele z tych produktów trafia pod marki własne sprzedawców detalicznych.

Austriacki przemysł mleczarski eksportuje 44% swoich produktów. Połowa eksportu trafia do Niemiec, następnie do Włoch i Holandii, Łącznie krajowy przemysł mleczarski eksportuje do ponad 100 krajów.

Dla Prezesa Stowarzyszenia Austriackich Przetwórców Mleka ważny jest aspekt polityki środowiskowej i klimatycznej eksportu nabiału: – Austriacki przemysł mleczarski produkuje w sposób bardzo zrównoważony. Według międzynarodowych badań posiada on najlepsze walory ochrony klimatu, co oznacza, że produkty mleczne z Austrii wnoszą pozytywny wkład w globalny klimat.

Najważniejszym produktem eksportowym był ser: 171 tys. ton (-5,3%) wyeksportowano za 920 mln euro (+2,1%) przy średniej wartości 5,36 euro/kg, zaś 135 tys. ton (+1,9%) za 696 mln euro (+ 9,8%) zaimportowano przy średniej wartości 5,17 euro/kg.

Drugą najważniejszą grupą eksportową były płynne produkty mleczne o wartości 384 mln euro (eksport) i 102 mln euro (import). Produkty fermentowane wyeksportowano za 233 mln euro, a zaimportowano za 67 mln euro. W przypadku masła eksport wyniósł 28 mln euro, a import 120 mln euro. Produkty serwatkowe przyniosły 98 mln euro w eksporcie i 45 mln euro w imporcie, natomiast mleko w proszku wyeksportowano za 67 mln euro, a zaimportowano towar za 99 mln euro.

Zdaniem Helmuta Petschara dobre dane dotyczące handlu zagranicznego potwierdzają efektywność krajowego przemysłu mleczarskiego, producentów mleka i przedsiębiorstw przetwórczych; muszą oni stawić czoła ostrej konkurencji i skutecznie realizować swoją strategię w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju pomimo wad strukturalnych. Wzywa jednak do większej uczciwości i wprowadzenia obowiązkowego oznaczania pochodzenia. Nie może być tak, że społeczeństwo i sprzedawcy detaliczni stale żądają wyższych standardów, a produkty o niższych standardach znajdują się w koszykach konsumentów i pozycjonowane nieco taniej jako wymienna marka własna, powiedział Helmut Petschar.

Warte przeczytania