1. Aktualności
  2. Polska
Unia Europejska

Spadek produkcji mleka w UE. Spada też spotowa cena mleka

Źródło: Komisja Europejska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak podaje Komisja Europejska:
• ceny masła w UE: 595 €/100 kg, -5,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
• ceny OMP w UE: 296 €/100 kg, -4,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
• ceny WMP w UE: 419 €/100 kg, -4,5% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
• ceny sera cheddar w UE: 469 €/100 kg, -0,2% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
• spotowa cena mleka IT spadła do 63,3 c/kg (18.12.2022);

• spadek kosztów paszy (-4,3%) i kosztów energii (-11,9%) w 50. tygodniu w porównaniu z poprzednimi 4 tygodniami;
• dostawy mleka w UE w okresie styczeń-październik. 2022 r. są o 0,2% niższe od dostaw z 2021 r. w tym samym okresie;
• spadek produkcji mleczarskiej w UE w okresie styczeń-październik. 2022 dla masła (-0,2%), PMP (-5,7%), mleka fermentowanego (-0,4%), mleka spożywczego (-0,7%), skondensowanego (-3,1%) i sera (-0,9). Wzrost odnotowano dla śmietanki (+0,9%) i OMP (+0,4%);
• eksport masła z UE do Chin spadł o 33% w okresie styczeń-październik 2022 r., eksport do USA nie zmienił się;
• eksport sera z UE wzrósł do Japonii (+2%) i spadł do Szwajcarii i USA (-3%);
• w okresie styczeń-październik 2022 r. eksport OMP i WMP z UE do Chin spadł: odpowiednio o -38% i -5%. Eksport SMP do Algierii (+11%) i do Indonezji (-32%). Eksport WMP do Omanu (+22%) i Kuwejtu (+127%);
• amerykański eksport masła i sera wzrósł w okresie styczeń-październik 2022 r. (odpowiednio +42% i +12%). Amerykański eksport spadł w przypadku OMP (-7%) i WMP (-2%);
• W okresie styczeń-październik 2022 r. eksport masła i OMP z Nowej Zelandii wzrósł (odpowiednio +13% i +4%), a spadł sera (-8%) i PMP (-15%);
• styczeń-październik 2022 spadek importu do Wielkiej Brytanii OMP (-24%) i WMP (-10%), wzrost sera (+2%), mleka skondensowanego (+38%) i serwatki w proszku (+14%); Eksport z Wielkiej Brytanii wzrósł w przypadku sera (+18%), serwatki w proszku i skondensowanej (+8%), spadł w przypadku OMP (-29%), masła (-11%) i WMP (-18%);
• ostatnia aukcja GDT (20.12.2022): ogólny wskaźnik cen -3,8%, przy obniżkach cen następujących produktów: masło (-2,6%), cheddar (-0,7%), OMP (-4,8%) i WMP (-4%).

Warte przeczytania