1. Aktualności
  2. Świat
Unia Europejska

Powiało optymizmem na GDT mimo ostatnich spadków

Źródło: Komisja Europejska
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Jak podaje Komisja Europejska:
• ceny masła w UE: 472 €/100 kg, spadek -0,4% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
• ceny OMP w UE: 239 €/100 kg, spadek -3,9% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
• ceny WMP w UE: 338 €/100 kg, spadek -1,5% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
• ceny sera cheddar w UE: 414 €/100 kg, spadek -3,1% w ciągu ostatnich 4 tygodni;
• Oceania pozostaje bardziej konkurencyjna cenowo w przypadku masła i WMP, podczas gdy Stany Zjednoczone są bardziej konkurencyjne w przypadku OMP i sera cheddar;
• spotowa cena mleka IT spadła do 43,3 c/kg (16.04.2023);

• spadek kosztów paszy i energii (odpowiednio -1,5% i -0,6%) w 15 tygodniu w porównaniu do poprzednich 4 tygodni;
• ostatnia aukcja GDT (18.04.2023): ogólny wskaźnik cen +3,2%. Podwyżki cen wszystkich produktów: masła (+4,9%), AMF (+4,7%), cheddar (+5,7%), OMP (+7%) i WMP (+1%);
• eksport masła z UE do Chin spadł o 40% i wzrósł odpowiednio o 16% i 97% do Wielkiej Brytanii i USA w styczniu 2023 r.;
• eksport sera z UE spadł do Japonii (-36%) i wzrósł do Wielkiej Brytanii (+9%) i USA (+2%);
• W styczniu 2023 r. eksport OMP z UE wzrósł do Chin (+69%) i spadł do Indonezji (-58%) i Jemenu (-57%). Eksport PMP z UE spadł do Omanu (-24%) i Chin (-54%) oraz do Wielkiej Brytanii (+4%);
• Amerykański eksport sera i OMP wzrósł w styczniu 23 (odpowiednio +16% i +15%). Amerykański eksport masła i WMP spadł (-13% i -44%);
• w styczniu 2023 cały eksport Nowej Zelandii wzrósł: masło +11%, ser +9%, OMP +65% i WMP +1%;
• styczeń'23 eksport z Wielkiej Brytanii wzrósł w przypadku masła (+54%), sera (+11%), OMP (+59%) i spadł w przypadku WMP (-41%);
• chiński import sera (+9%), serwatki w proszku (+72%), kazeiny (+1%) i laktozy (+29%) wzrósł w styczniu 2023 r., podczas gdy spadł import masła (-22%), OMP (-29%), WMP (-80%) i mleka skondensowanego (-80%).

Warte przeczytania