1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Kaskat Dairy zakończy budowę zakładu mieszanek mleka w proszku

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© kaskat dairy

Według planów firmy sprzedającej 98% swoich produktów za granicę Polski, główny cel roku 2021, czyli budowa zakładu mieszanek mleka w proszku z dodatkami stymulującymi wzrosty bakterii jelitowych pozostaje aktualny również w 2022 r. Inwestycja jest realizowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Jak informuje firma, większość nakładów finansowych została poniesiona w 2021 r., natomiast zakończenie, rozruch i przystąpienie do produkcji jest zadaniem 2022 r.

Spółka przyjęła za cel utrzymanie poziomu wielkości przychodów z roku 2021. Firmie udaje się jednak poszerzać listę krajów-odbiorców dla oferowanych towarów i produktów, jak również otwierane są nowe kierunki zakupu. Mleczarnia musi jednak mierzyć się z utrudnieniami i zagrożeniami związanymi z wpływem działań wojennych w Ukrainie oraz restrykcji (Białoruś). Na tych terenach zlokalizowana była część kontrahentów firmy. Nie bez znaczenia pozostają utrudnienia związane z pandemią, które choć coraz mniejsze, wciąż dotyczą wybranych obszarów. Firma wskazała jednak na utrzymujące się zakłócenia na rynku transportu morskiego i dostępności kontenerów, co wpływa na wydłużenie cyklu sprzedaży od zamówienia do dostawy i późniejszej płatności. Osobnym problemem jest pozyskiwanie kapitału obrotowego przy wzrostach stóp procentowych.

Kaskat Dairy uzyskała w 2021 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 367,51 mln zł.

Warte przeczytania