1. Aktualności
  2. Polska
Wielka Brytania

Produkcja mleka w Wielkiej Brytanii w sezonie 2022/23 spadnie o 0,8%

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Tym samym produkcja mleczarska na Wyspach osiągnie 12,26 mld litrów. W ciągu trzech miesięcy od ostatniej prognozy AHDB gorące i suche lato spowodowało deficyty w dostawach pasz w niektórych regionach. W przypadku niektórych gospodarstw w Szkocji odnotowano nadwyżki paszy, gdy tymczasem niektórzy rolnicy na południowym zachodzie kraju musieli karmić swoje zwierzęta paszą z zapasu zimowego. To wywołało spadki.

W opinii analityków z AHDB światowe rynki mleczarskie stoją w obliczu pewnej presji spadkowej, ponieważ popyt reaguje na wysokie ceny. Trwały spadek popytu może utrudnić przetwórcom utrzymanie wysokich cen w nadchodzących miesiącach. Zimą pojawi się zatem presja na zmniejszanie wielkości stad. Bazowa prognoza AHDB na pierwszą połowę sezonu 2023/24 wskazuje, że skup będzie około 0,7% wyższy niż w pierwszej połowie tego sezonu, ale jest to prognoza orientacyjna. Zakłada bowiem pewne złagodzenie presji kosztowej, co z kolei pozwoli na pewien wzrost rentowności. Z drugiej strony, chroniczne niedobory siły roboczej w przemyśle, jeśli nie zostaną naprawione, ograniczą zdolność rolników do zwiększania plonów.

Według innych, bardziej pesymistycznych modeli, zbliżająca się zima może być punktem krytycznym dla finansów gospodarstw rolnych. W tym scenariuszu produkcja mleka na 2022/23 może spaść do 12,15 mld litrów, o 1,7% mniej niż w poprzednim sezonie. Byłoby to równoważne z ubytkiem 110 mln litrów mleka (-0,9%) wobec podstawowej prognozy AHDB.

Warte przeczytania