1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Michowianka (SM) kupiła linię do pakowania masła

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

– W 2021 r skupiliśmy 30 838 tys. litrów mleka tj. o 175,6 tys. litrów więcej niż w 2020 r – powiedzieli na spotkaniu z dostawcami Zarząd mleczarni Marek Barszcz, Prezes Zarządu i Marzena Ligenza, Wiceprezes. – Dynamika w skupie wyniosła 100,5%. W 2021 r. zakupiono dwa auta ciężarowe do przewozu mleka, monitoring wizyjny, sprężarkę amoniakalną, standomat MCL oraz linię PKG-1do pakowania masła z programu PROW.

Szczególnie istotne były działania w zakresie modernizacji systemu napowietrzania oczyszczalni ścieków. Łącznie na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 561 tys. zł. Na remonty (warsztat mechaniczny, samochodowy + oczyszczalnię) wydano kwotę 763 tys. zł, z czego remonty wykonane własnymi siłami wyniosły 285 tys. zł (koszty materiałów bez robocizny wykonanej przez pracowników).

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 70,66 mln zł i były o 18% wyższe niż rok wcześniej.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania