1. Aktualności
  2. Polska

Michowianka (SM): Mniejszy skup i mniejsze obroty. Wzrost produkcji twarogów

Źródło: Forum Mleczarskie Handel
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

– Podobnie jak wiele mleczarni w Polsce posiadamy nie w pełni wykorzystane moce przerobowe. Mimo podnoszenia ceny mleka wciąż odczuwamy brak surowca – zauważa Marek Barszcz, Prezes Zarządu mleczarni Michowianka (SM). W 2020 r skupiono 30,7 mln. l mleka tj. mniej o 4,2 mln. l. Dynamika w skupie wyniosła 88%.

Struktura sprzedaży wartościowo poszczególnych wyrobów przedstawiała się następująco: sery żółte: 32%, twarogi 27%, masło 21%. W minionym roku spadała produkcja masła w blokach oraz serów typu holenderskiego 30% i 45%, a rosła produkcja twarogu formowanego, sera Hipokryta i Dublet oraz serka Figaro.

Spółdzielnia w 2020 r. wydatkowała na remonty ogółem kwotę 476 tys. zł. W największym stopniu dotyczyły one wirówek, pakowaczek próżniowych, pasteryzatorów i wymienników, dalej pakowaczki i kombajnów do masła. Ponadto w 2020 r. poniesiono nakłady na zakup maszyny pakującej Multivac. Na inwestycje w 2020 r. wydatkowano kwotę 277 tys. zł netto.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 59,7 mln zł i stanowią 86% przychodów za 2019 r. Z całej działalności gospodarczej Spółdzielnia wypracowała dochód brutto w kwocie 482 tys. zł, a wynik netto osiągnął poziom 399 tys. zł.

Ostatnie wiadomości o firmie