1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Dbanie o dobrostan zwierząt będzie się opłacać

Źródło: PIM
Autor: Janusz Górski
© pim

Wynikająca z założeń Zielonego Ładu poprawa dobrostanu zwierząt to wyzwanie, z którym w najbliższym czasie będą się mierzyć europejscy rolnicy. Jak zauważa Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Wiceprezydent Cogeca, Komisja Europejska w nowej polityce rolnej postawiła silny akcent między innymi na dobrostan zwierząt. Podobnie w naszym Krajowym Planie Strategicznym, ściśle powiązanym z nową WPR, działania związane z dobrostanem będą nagradzane finansowo. A więc rolnicy, którzy będą utrzymywać zwierzęta w określonych warunkach, spełniających wymogi dobrostanu, mogą otrzymać unijne wsparcie.

– Dlatego Polska Izba Mleka wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i chce wspierać polskich rolników w osiąganiu wysokich wskaźników dobrostanowych – podkreśla Agnieszka Maliszewska.

PIM podjęła inicjatywę wprowadzenia systemowych rozwiązań poprawienia bytu zwierząt – powstaje Standard Polskiej Izby Mleka w zakresie modułu dobrostanu zwierząt. Ma on na celu zdefiniowanie wymagań oraz stworzenie jednolitego systemu oceny dobrostanu zwierząt. System ten pozwoli rolnikom nie tylko na zapewnienie wymaganego przepisami minimum, ale na podniesienie standardu hodowli zwierząt, co niewątpliwie uczyni te gospodarstwa konkurencyjnymi, a jednocześnie uczyni zadość założeniom strategii Europejskiego Zielonego Ładu związanymi ze zrównoważonym rolnictwem, zasadami ochrony środowiska czy zasadami postępowania ze zwierzętami.

Według Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, dobrostan oznacza, że zwierzę jest zdrowe, trzymane w odpowiednich warunkach, dobrze odżywione, jest w stanie wyrazić wrodzone zachowania i nie cierpi z powodu bólu, strachu i stresu. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu, zapewnienie dobrostanu zwierząt opiera się na tzw. „pięciu wolnościach”, czyli: wolności od głodu i pragnienia; wolności od dyskomfortu; wolności od bólu, urazów i chorób; wolności ekspresji normalnych zachowań oraz wolności od strachu i dystresu. Zasada pięciu wolności znajdzie odzwierciedlenie w wymaganiach modułu dobrostanu zwierząt Polskiej Izby Mleka.

Coraz większą uwagę na dobrostan zwierząt zwracają również konsumenci. Europejscy konsumenci są coraz bardziej świadomi, chcą, by produkcja żywności odbywała się z poszanowaniem praw zwierząt. Jak pokazuje badanie Eurobarometr (opublikowane w marcu 2016 r.), bezwzględna większość Europejczyków uważa, że dobrostan zwierząt jest bardzo ważny i pragnie jeszcze lepszej ochrony zwierząt hodowlanych. Połowa ankietowanych deklarowała, że sprawdza etykiety na opakowaniach, kiedy szuka produktów pochodzących z miejsc o wyższym dobrostanie, a 59% było gotowych więcej płacić za takie produkty. Osoby biorące udział w badaniu podkreślały także, że chciałyby mieć więcej informacji dotyczących tego, jak traktowane są zwierzęta hodowlane w ich kraju.

Rozwijający się rynek spożywczy, w szczególności rynek przetwórstwa mleka, poszukuje nowych możliwości dostosowania się do zmieniających się potrzeb konsumentów i wymagań prawnych. Objęcie Standardem Polskiej Izby Mleka tak istotnego zagadnienia, jakim jest dobrostan zwierząt, ma pomóc branży mleczarskiej oraz rolnikom w zwiększeniu konkurencyjności na rynku poprzez standaryzowane pozyskiwanie surowca od dobrze traktowanych zwierząt hodowlanych.

– Wiemy, że rolnicy dbają o dobrostan zwierząt gospodarskich, ponieważ są one źródłem ich utrzymania – podkreśla Agnieszka Maliszewska. – Tworząc Standard Polskiej Izby Mleka w zakresie modułu dobrostanu zwierząt, chcemy iść krok dalej, podnosić te standardy, edukować konsumentów.

Warte przeczytania