1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Mleczarnia Sierpc (OSM) wyda 30 mln zł na inwestycje. Jest warunek.

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Zarząd mleczarni Sierpc (OSM) może uznać 2021 r. za pomyślny. Wartość sprzedaży wyniosła 831,97 mln zł wobec 723,68 mln zł w 2020 r. Zysk netto wyniósł 15,3 mln zł. Pod względem skupu surowca dynamika wyniosła0,4%. Skup wyniósł 353,12 mln litrów. Ilość dostawców na 31 grudnia 2021 r. to 1800 osób i zmalała o 42 gospodarstwa. Przyjęcia nowych dostawców są ograniczone (w 2021 r. przyjęto 34 osoby). Mleko skupowane jest głównie w województwie mazowieckim (1473 dostawców.) oraz w województwie kujawsko-pomorskim (292 dostawców)

Jak podaje Zarząd, w 2022 r. planuje się w zakładzie w Sierpcu wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie prac związanych z nową serownią o wydajności 600 tys. l mleka na dobę, dalej zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz zakup zbiornika magazynowego do śmietanki. W Żurominie nastąpi m.in. budowa stacji uzdatniania wody.

Mleczarnia podkreśla, że rozwija działania mające na celu maksymalizację oszczędności energii i mediów oraz pełny recykling stosowanych opakowań. Koszt planowanych zadań inwestycyjnych to ok. 30 mln złotych. Spółdzielnia przeznaczy na ten cel zgromadzone środki z naliczanej amortyzacji środków trwałych, oraz zysku za ubiegły rok i poprzednie lata. Planowane inwestycje mogą ulec zmianom w zależności od rozwoju sytuacji. Wszystko co zostało zaplanowane ma służyć jak najszybszemu rozwojowi produkcji oraz sprawniejszej obsłudze dostawców i odbiorców Spółdzielni. Warunkiem sukcesu Spółdzielni jest stały rozwój struktur handlowych, które powinny w 2022 r. sprzedać nie mniej niż około 25 tys. ton serów - dodaje Zarząd mleczarni Sierpc (OSM).

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania