1. Aktualności
  2. Polska
Polska

Wart-Milk (OSM) chce umacniać markę Mu!

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© forum mleczarskie

Spółdzielnia z Sieradza jest producentem wyrobów pod marką Mu!, Me!, Meadow Star oraz w markach własnych detalistów. W 2021 r. przychody ze sprzedaży wyrobów pod markami OSM Wart-Milk stanowiły nieco ponad 50% przychodów. Celem spółdzielni jest umocnienie marki Mu! i zmiana w strukturze na korzyść tej grupy wyrobów.

Przychody netto ze sprzedaży w 2021 r, wyniosły 209,03 mln zł i zwiększyły się w stosunku do 2020 r. o 4,22 mln zł.

Spółdzielnia w 2021 r. zwiększyła swój majątek trwały ponosząc nakłady na zakup maszyn, urządzeń oraz środków trwałych w budowie w wysokości 16,5 mln zł. Wydatki na kompletne, zdatne do użytku środki trwałe wyniosły 14,1 mln zł. Ponad 600 tys. zł przeznaczono na modernizacje. Pozostałe wydatki o wartości 1,8 mln zł dotyczą inwestycji nieukończonych. Nakłady na usługi remontowe oraz serwisowe w 2021 r. wyniosły łącznie 1,4 mln zł.

W 2022 r. przewidywane wydatki na nowe inwestycje wynoszą: 1,7 mln zł.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania