1. Aktualności
  2. Polska
Francja

Bel umacnia się jako grupa mleczno-owocowo-warzywna

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© mom

Grupa Bel posiadała już wcześniej 82,5% kapitału firmy MOM (połączone firmy Materne i Mont-Blanc). Zgodnie z umowami akwizycyjnymi zawartymi w dniach 20 października i 15 grudnia 2016 r. Bel zrealizował w dniu 20 kwietnia 2022 r. obietnicę sprzedaży udzieloną przez akcjonariuszy mniejszościowych Grupy MOM i nabył w dniu 29 kwietnia 2022 r. pozostałe 17,44% zwykłych akcji MOM. Po tej transakcji Bel posiada cały kapitał i prawa głosu Grupy MOM.

Założona w 2006 r. w wyniku fuzji Materne i Mont-Blanc, Grupa MOM oferuje zdywersyfikowaną gamę produktów owocowych, mlecznych i warzywnych, doskonale wpisując się w dążenie Grupy Bel do przyspieszenia w segmencie zdrowych przekąsek.

Przejęcie MOM zapewnia Belowi wysoce komplementarny zasięg sektorowy i geograficzny w celu wzmocnienia jego pozycji we Francji i USA. Akcjonariusze kontrolujący (rodziny Fiévet i Sauvin) są zadowoleni z tej transakcji, która jest zgodna z długoterminową strategią Bel, aby stać się punktem odniesienia w dziedzinie zdrowych przekąsek mlecznych, owocowych i warzywnych, dostępnych dla wszystkich. Dzięki popularnym markom tj. Mont-Blanc, Materne, Pom'Potes, GoGo SqueeZ, MOM wzmacnia portfolio produktów w tych trzech uzupełniających się segmentach i umożliwia Grupie Bel przyspieszenie rozwoju modelu rolno-przemysłowego poprzez zrównoważony i odpowiedzialny wzrost.

W ramach tego przejęcia Cécile Béliot, zastępca dyrektora generalnego firmy Bel, zastąpi Michela Larroche na stanowisku szefa Grupy MOM. Będzie odpowiedzialna za realizację strategicznych kierunków, które umożliwią firmie umocnienie pozycji na rynku zdrowych przekąsek.

Warte przeczytania