1. Aktualności
  2. Polska
Irlandia

Irlandzka Glanbia poprawia wyniki finansowe

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski
© glanbia

Glanbia w 2021 r. uzyskała wzrost przychodów do 4,2 mld euro (dla porównania w 2020 r. było to 3,8 mld euro) co oznacza wzrost o 13,1%. Siobhán Talbot, Dyrektor Zarządzająca Grupy, powiedziała: – Z przyjemnością ogłaszam, że Glanbia osiągnęła dobre wyniki w 2021 r. w porównaniu z poprzednim rokiem, ponieważ wzrost przychodów zapewnił wzrost skorygowanego EPS (earnings per share – przyp. autora) o 23,9%. Było to znacznie powyżej naszych oczekiwań na początku 2021 r. i było napędzane silnym globalnym zapotrzebowaniem konsumentów w obszarach wiedzy żywieniowej Glanbii w zakresie rozwiązań dla składników mleka. 

– Poczyniliśmy również postępy w szeregu inicjatyw strategicznych: dział Glanbia Performance Nutrition (obszary sports i lifestyle nutrition) powiększyła się o niemiecką markę LevlUp. Z kole dział Glanbia Nutritionals rozszerzył nasze możliwości w zakresie zdrowych przekąsek dzięki przejęciu marki PacMoore. Pomyślnie uruchomiliśmy fabrykę sera i serwatki typu joint venture w Michigan w USA. Ponadto uzgodniliśmy zbycie udziałów w Glanbia Ireland na rzecz Glanbia Co-operative za 307 mln euro. Dzięki dużym przepływom pieniężnym w 2021 r. zwróciliśmy akcjonariuszom ponad 91,3 mln euro poprzez wykup akcji oraz podwyższenie dywidendy o 10%, a dziś ogłaszamy nowy skup akcji w wysokości 50 mln euro. Jako organizacja zorientowana na cel poczyniliśmy postępy w realizacji naszego programu środowiskowego, społecznego i zarządzania („ESG”) oraz wdrażamy naszą strategię różnorodności, równości i integracji („DE&I”) - dodała Prezes Talbot.

W 2022 r. firma przewiduje, że skutki COVID-19 będą dalej słabnąć, jednak bieżący wpływ inflacji, zwłaszcza związanych z nabiałem, będzie nadal widoczny. Firma spodziewa się w 2022 r. wzrostu EPS od 2% do 8% na rok obrotowy 2022. Na podstawie bieżących kursów walutowych oczekujemy, że raportowana stopa wzrostu będzie o 5% wyższa.

Warte przeczytania