1. Aktualności
  2. Świat
Irlandia

Irlandia zwiększyła eksport żywności, w tym nabiału

Źródło: Forum Mleczarskie
Autor: Janusz Górski

Raport Bord Bia Export Performance and Prospects 2022/23 przedstawiony przez Ministra Rolnictwa, Charliego McConalogue, wskazuje, że wartość irlandzkiego eksportu żywności, napojów i ogrodnictwa wzrosła w ubiegłym roku o 22%, osiągając nowy rekordowy poziom 16,7 mld euro. Znaczący jest wzrost eksportu żywności i napojów (o 3 mld euro od 2021 r.) i prawie 30% w stosunku do poziomu sprzed pandemii (13 mld euro w 2019 r.), co wynika zarówno z rosnącej inflacji, jak i rosnącego wolumenu eksportowanych towarów. Wielkość eksportu w sektorach takich jak irlandzka wołowina i nabiał wzrosła w 2022 r.; podczas gdy gotowa żywność konsumpcyjna (PCF) i napoje osiągnęły nowe kamienie milowe w wartości ich eksportu. Eksport mięsa i owoców morza z wartością dodaną osiągnął w 2022 r. ponad 1 mld euro. Stanowiło to wzrost o 30% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy czym eksport przekroczył poziom sprzed COVID-19 o 23%.

Irlandzki eksport produktów mleczarskich został wyceniony w ubiegłym roku na 6,8 mld euro, co oznacza wzrost wartości rok do roku o 33% lub 1,7 mld euro, głównie dzięki irlandzkiemu masłu (wzrost wartości o 26%), serom (wzrost wartości o 25%, a cheddara o 33%), SMP (wzrost wartości o 46%). Nabiał pozostaje największym elementem irlandzkiego eksportu żywności i napojów, z ponad 1,7 mln ton produktów wysłanych na ponad 130 rynków na całym świecie.

UE pozostaje największym irlandzkim rynkiem eksportowym nabiału (34% wartości eksportu w 2022 r., co oznacza wzrost z 31% w 2021 r.). Eksport do regionu wzrósł o 42% lub 672 mln euro do 2,3 mld euro. Ameryka Północna zwiększyła swój udział w irlandzkim eksporcie nabiału do 12% w 2022 r. dzięki wzrostowi wolumenów. Szacunkowa łączna wartość eksportu wyniosła 800 mln euro, co stanowi 46% wzrost i dodatkowe 250 mln euro w stosunku do 2021 r. Kluczowymi produktami są masło, sery i kazeina. Co istotne w regionie, siłą napędową są Stany Zjednoczone i Meksyk (rosną o 54% i 45% odpowiednio).

Znaczący wzrost odnotowano m.in. w pozycji specjalistyczne proszki odżywcze, szczególnie w USA, gdzie ograniczona dostępność krajowych dostaw wywołała konieczność dodatkowego transportu drogą lotniczą w celu zaspokojenia popytu w pierwszej połowie roku.

Warte przeczytania