1. Aktualności
  2. Polska

Piątnica (OSM) wycofuje się z przejęcia Bielmleku

Źródło: Piątnica (OSM)
Autor: Janusz Górski

Zarząd mleczarni Piątnica (OSM) juz po zamknięciu naszej ostatniej edycji Forum Mleczarskiego Handel nadesłał do nas oświadczenie w którym informuje, że po przeprowadzonej analizie faktycznej i prawnej stanu przedsiębiorstwa oraz ocenie poziomu ryzyka, związanego z koniecznością ponoszenia kosztów funkcjonowania Bielmlek (SM), Piątnica (OSM) nie będzie kontynuować działań zmierzających do przejęcia SM Bielmlek.

Zarząd OSM Piątnica informuje także, że na tym etapie nie będą udzielane dodatkowe komentarze na ten temat.

Ostatnie wiadomości o firmie