Czysta etykieta: Clean label – nowy trend

Joanna Górska
Forum Mleczarskie Handel 4/2014 (65)

Mleczarnia Piątnica (OSM) przyzwyczaiła partnerów handlowych do tego, że nie muszą pytać o jakość. Jest to sprawa oczywista. Dowodem jest zaufanie konsumentów, zbudowane przez lata na naturalności i czystości używanych w procesie produkcji surowców.

Jednocześnie, niejednokrotnie substancje dodatkowe dodaje się do żywności w celu uzyskania określonego efektu technologicznego, jeśli efektu tego nie można uzyskać w inny sposób. Dodatek tego typu substancji bardzo często korzystnie wpływa na strukturę produktu, smak i barwę. W wielu przypadkach substancja ta konserwuje produkt, czyli innymi słowy przedłuża jego trwałość. Bardzo często wiele substancji dodatkowych stosuje się z ekonomicznego punktu widzenia.

W związku z rozwojem trendu do czystej etykiety w celu eliminacji niekorzystnych wizerunkowo składników coraz częściej producenci poszukują ich zamienników, które mogłyby pełnić funkcję analogiczną do tej pełnionej przez substancje dodatkowe.

Przykładami takich substancji są m.in. ekstrakty przypraw, stosowane w celu uzyskania efektu przeciwutleniającego lub substancje wzmacniające smak produktów – hydrolizaty drożdżowe. Podobnie jest też z barwnikami. Do barwienia żywności stosuje się zamiast barwników chemicznych – naturalne dodatki barwiące, będące np. koncentratami z popularnych warzyw i owoców tj. np. marchew, szpinak czy burak.

W procesie stosowania zamienników naturalnych występuje wiele problemów natury technologicznej. Stosowane naturalne zamienniki mogą wpływać na smak, konsystencję lub zapach, niezgodnie z uznanym powszechnie profilem organoleptycznym produktów.


Przepisy prawa żywnościowego określają sposób w jaki trzeba poinformować konsumenta o zawartości dodatku, który został wykorzystany przy produkcji danego środka spożywczego. Dopuszcza się dwa oznaczenia. Może to być podane w wykazie składników dokładnej nazwy dodatku oraz funkcji, jaką pełni w danym produkcie, lub też podanie numeru E tego dodatku oraz jego funkcji.

Strona 4 z 5