Transport i logistyka: ECR – Produkcja na zamówienie klienta

Robert Zawadzki
Forum Mleczarskie Handel 1/2010 (38)

Artykuły mleczarskie są szczególną grupą produktów, które z uwagi na ograniczoną trwałość wymagają szybkiego zbytu. Nabiał na sklepowej półce nie powinien stać zbyt długo, nie powinien także zalegać w magazynie. Co zatem należy zrobić, aby stworzyć optymalne warunki dla dystrybucji, zminimalizować straty i zoptymalizować proces dostaw? Niezbędne są skoordynowane rozwiązania systemowe w całym łańcuchu dostaw. Takim rozwiązaniem jest właśnie ECR (ang. Efficient Consumer Response), czyli filozofia i strategia Efektywnej Obsługi Konsumenta. Jest ona rozwiązaniem stosowanym coraz powszechniej w dystrybucji (głównie artykułów FMCG), o której na pewno słyszał każdy, kto miał do czynienia z zarządzaniem łańcuchem dostaw. Integruje ono producentów, dystrybutorów i handlowców, w celu zbudowania efektywnego ekonomicznie systemu, który reaguje na określone potrzeby konsumenta.

Historia i specyfika

Początki ECR sięgają 1992 roku, kiedy to w USA grupa przedstawicieli branży spożywczej i handlu przygotowała, a w 1993 roku ogłosiła, zasady efektywnego zaspokajania potrzeb konsumenta. Działania członków grupy miały na celu wprowadzenie takich zmian w łańcuchach dostaw, które doprowadzą do wzrostu konkurencyjności ich firm. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Oczywiste korzyści płynące z wdrożenia ECR zostały szybko zauważone przez inne firmy, także poza granicami Stanów Zjednoczonych, a sama filozofia jest obecnie coraz powszechniej stosowana wśród branży FMCG.

Cechą Efektywnej Obsługi Konsumenta, która odróżnia ten system od innych jest to, że kierowana jest poprzez realny popyt zgłaszany przez konsumentów. Można powiedzieć, że ECR to system „ciągłego uzupełniania towaru na półce” – dążenie do natychmiastowego zastępowania nabytego towaru, nowym. Jest to możliwe dzięki stale aktualizowanym danym z punktów sprzedaży, na które odpowiada producent lub w dłuższym łańcuchu – magazyn. W uproszczeniu – wybranie towaru ze sklepowej półki powinno być natychmiastowym bodźcem dla producenta do wytworzenia takiego towaru. Zatem wdrożony ECR zmienia orientację z uzupełniania zapasów na uzupełnianie faktycznych braków. Efektem jest zmniejszenie kosztu całego procesu zaopatrzenia, ograniczenie poziomu zapasów przy równoczesnym podniesieniu dostępności dla ostatecznego klienta. Oszczędza producent, który wytwarza to, co się faktycznie sprzedaje. Oszczędza magazyn, bo nie składuje towarów, na które w danej chwili nie ma zapotrzebowania, a jeśli składuje to krótko, bo towar jest szybko przepakowywany i rozdzielany pomiędzy detalistów.

Szczególne ważne dla powodzenia takiego przedsięwzięcia jest wspólne działanie wszystkich ogniw łańcucha dostaw, które prowadzi do minimalizacji poziomu zaangażowanego kapitału. Tym, co wyróżnia ECR jest nowe podejście do prowadzenia interesów. Polega ono na zastąpieniu konkurencji pomiędzy partnerami handlowymi ich wzajemną współpracą dla wspólnego dobra. Niezbędnym elementem tej współpracy jest dobra komunikacja między partnerami oraz swobodny przepływ informacji handlowej, która dotychczas stanowiła tajemnicę. Efekty wdrożenia ECR widoczne w łańcuchu dostaw to produkcja dopasowana do szybko zmieniających się potrzeb konsumentów, redukcja zapasów, efektywne wykorzystanie nawet niewielkich powierzchni magazynowych i środków transportu, minimalizacja ilości towarów trudnozbywalnych oraz ograniczenie zwrotów, przy jednoczesnym podwyższeniu standardu obsługi klientów. Efektami, które zaobserwować można na poziomie handlu detalicznego są: racjonalne wykorzystanie powierzchni sprzedaży poprzez świadome zarządzanie kategorią i efektywne eksponowanie produktów na sklepowej półce, skuteczne korzystanie z promocji poprzez zaniechanie działań promocyjnych, na które konsument nie reaguje w dostatecznym stopniu, śmiałe wprowadzanie nowości produktowych dzięki znajomości aktualnych preferencji konsumentów.

Koncepcja ECR rozwija się w obszarze zarządzania dostawami, popytem i jednocześnie kategorią produktów przy wsparciu technologicznym i monitoringu procesu metodami analitycznymi.

Robert Katafiasz

Prezes Zarządu w Nagel Polska

Efektywna Obsługa Konsumenta (ang. Efficient Consumer Response) to strategia efektywnej współpracy w procesie dystrybucji dostaw klientów sprzedających produkty częstego zakupu. Strategia ta służy lepszemu, szybszemu i tańszemu zaspokajaniu potrzeb konsumentów, z równoczesnym maksymalnym wykorzystaniem możliwości redukcji kosztów poprzez współpracę partnerów w całym łańcuchu dostaw. Od momentu powstania w latach 90. na potrzeby branży spożywczej, ECR jest postrzegana jako bardzo skuteczne narzędzie rywalizacji konkurencyjnej.

Zastosowanie ECR przez Nagel Polska, we współpracy z klientami w zakresie składowania oraz dystrybucji krajowej i międzynarodowej produktów spożywczych o krótkiej dacie przydatności do spożycia, ma zasadniczo na celu: zapewnienie maksymalnej dostępności towaru na półce sklepowej, minimalizację niezgodności (ubytki, nadwyżki, spóźnienia) oraz zmniejszanie kosztów logistycznych poprzez automatyzację i informatyzację wymiany danych.

Praca nad ECR w Nagel Polska jest procesem ciągłym. Opiera się ona na przedsięwzięciach szkoleniowych i doradczych, analizie istniejących relacji oraz badaniu wzajemnych oczekiwań uczestników łańcucha dostaw.

Aby sprostać wyzwaniom ECR, Nagel Polska w ramach Grupy Nagel inwestuje w rozwój i przygotowanie zawodowe naszych pracowników na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, nadzoruje procesy w ramach systemów jakości ISO 9001: 2000, HACCP i IFS, rozbudowuje sieć oddziałów (90 w Europie w tym 6 w Polsce), poszerza gamę nowoczesnych pojazdów dostawczych z zabudową chłodniczą, od zestawów z naczepami z podwójną podłogą po pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t, używanych do dystrybucji miejskiej, a także nieustannie usprawnia funkcjonalność systemów operacyjnych magazynowych i transportowych oraz dostępność informacji w systemie truck & tracing.

Znaczącą pomocą w naszej pracy nad ECR jest oparta na partnerstwie i wzajemnym zaufaniu wieloletnia współpraca z naszymi klientami, odbiorcami ich towarów oraz 75 lat doświadczenia Grupy Nagel, jako europejskiego specjalisty w logistyce artykułów spożywczych.

Strona 1 z 3