FrieslandCampina: Megafuzja daje przykład innym

Janusz Górski
Forum Mleczarskie Biznes 1/2009 (04)

Kiedy większość fuzji w Polsce odkładana jest ad acta, wielcy gracze europejscy nie zatrzymują się. Trwające ponad rok przygotowania do wielkiej fuzji, o których wspominaliśmy w Forum Mleczarskim Biznes 1/2008 doszły do skutku: Komisja Europejska 17 XII 2008 roku zaaprobowała propozycję obu firm. W Niemczech o fuzji myślą prezesi Nordmilch i Humana Milchunion.

Pierwsze wzmianki o chęci połączenia się obu firm ujawniono w grudniu 2007 roku. W kwietniu 2008 Komisja Europejska rozpoczęła dochodzenie w sprawie potencjalnych konsekwencji proponowanej fuzji. W Brukseli obawiano się zmonopolizowania rynku przez nowego giganta, który przecież będzie zajmował czwarte miejsce, za takimi tuzami jak Nestlé, Danone i Groupe Lactalis. Po tym jak obie firmy (FrieslandFoods i Campina) przedstawiły dowody na zachowanie zasad konkurencji i wyraziły gotowość do zbycia niektórych zakładów i marek, 17 XII 2008 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę.

W trakcie trwania przygotowań utwierdzaliśmy się coraz bardziej w przekonaniu, że fuzja przychodzi we właściwym czasie.
Cees ’t Hart, Dyrektor Generalny Royal FrieslandCampina

Nastąpiło to wszakże pod warunkiem zbycia tych aktywów, które zgromadzone w jednej firmie mogłyby dać zbyt eksponowaną pozycję na rynku. Na sprzedaż zostały wystawione zakłady: Friesland Foods Fresh w Nijkerk wytwarzający produkty świeże, a po stronie firmy Campina zakłady Campina Holland Cheese w Bleskensgraaf oraz marki napojów mlecznych long-life w Holandii i Belgii (Yogho Yogho i Choco Choco). Łącznie działy te generują rocznie 367 mln euro przychodów ze sprzedaży, co przelicza się na 4% przychodów obu połączonych firm. Całkowite przychody ocenia się bowiem na 9,1 mld euro. FrieslandCampina będzie musiała udostępnić 1,2 mld litrów mleka obecnym lub przyszłym firmom zainteresowanym jego przerobem.

„Możemy teraz robić biznes opierając się na sile naszej innowacyjności i profesjonalizmie naszych pracowników. Spodziewamy się, że będziemy zdolni do szybszego wzrostu w obrębie naszych marek i nowych produktów. Nie dotyczy to tylko produktów konsumenckich, ale także dodatków do mleczarstwa.”
Cees ’t Hart, Dyrektor Generalny Royal FrieslandCampina

Nowym Dyrektorem Generalnym megakoncernu został Cees ’t Hart. Decydenci obu firm są przekonani, że fuzja umożliwi im lepsze prognozowanie potrzeb rynku oraz szybszą reakcję na zmiany rynkowe. Firma będzie jeszcze bardziej konkurencyjna wobec największych koncernów mleczarskich na świecie. Kluczowe marki otrzymają silniejsze wsparcie technologiczne i marketingowe. Nie bez znaczenia jest połączenie działów badań i rozwoju, co ma pomóc w szybszym projektowaniu nowości rynkowych, zwłaszcza z obszaru produktów funkcjonalnych.

Nowa firma osiąga przychód w wysokości 9,1 mld euro. Zatrudnia 22 tys. osób w 24 krajach, współpracuje z 17 tys. farmerów. Royal FrieslandCampina będzie zorganizowana w cztery grupy: Consumer Products Western Europe, Consumer Products International, Cheese & Butter and Ingredients. Paleta produktów obejmować będzie: mleko (pasteryzowane, w proszku, zagęszczone), napoje mleczne, desery, śmietanę, śmietankę, żywność dla dzieci, sery, masło i dodatki.

Na pomyślną decyzję Komisji zareagowała królowa Holandii Beatrix, która nadała nowopowstałej firmie FrieslandCampina miano Królewskiej „Koninklijk”. Odtąd oficjalna nazwa firmy brzmieć będzie: Koninklijke FrieslandCampina N. V. (Royal FrieslandCampina).

Cees ’t Hart, nowy Dyrektor Generalny firmy skomentował wydarzenie następująco: „Jesteśmy zachwyceni, iż Jej Królewska Wysokość nagrodziła nas tytułem Królewskiej. Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni, tym bardziej że nasze korzenie tkwią w Holandii mimo aktywności globalnej.”