1. Komunikaty
Polska

Już 92% Polaków segreguje odpady opakowaniowe

Źródło: ProKarton
Autor: Janusz Górski
© prokarton
© prokarton
© prokarton

Zaangażowanie Polaków na rzecz środowiska rośnie – wynika z badania przeprowadzonego we wrześniu tego roku przez firmę badawczą SW Research, na zlecenie Fundacji ProKarton. Już 92% respondentów segreguje odpady opakowaniowe – to aż o 13% więcej niż w ubiegłym roku. O 10% wzrosła również świadomość dotycząca recyklingu kartonów po płynnej żywności – 67% badanych wie, że ten typ opakowań jest w Polsce przetwarzany. Tylko minimalnie powiększył się natomiast odsetek osób, które wiedzą, do jakiego pojemnika poprawnie segregować ten typ opakowań – 59% badanych wskazało na żółty pojemnik.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Fundacji ProKarton we wrześniu tego roku, przez firmę badawczą SW Research, na reprezentatywnej próbie 1007 osób powyżej 18 roku życia. To cykliczny projekt Fundacji – już 10. rok z rzędu Polkom i Polakom zadano pytania na temat selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, w szczególności kartonów po płynnej żywności. 

Polacy dbają o planetę i deklarują przestrzeganie zasad segregacji odpadów

Wyniki badania pokazują, że konieczność ochrony środowiska utrwala się w świadomości społecznej. Już 92% ankietowanych deklaruje, że przestrzega zasad selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. To wynik o 13% wyższy niż w zeszłym roku. Zużyte opakowania częściej segregują mieszkańcy małych miast liczących do 20 tys. mieszkańców (96%) oraz osoby powyżej 60 roku życia (96%). Rzadziej zaś – mieszkańcy województwa podkarpackiego (83%) i osoby w wieku 18-29 lat (87%).

– Wyniki tegorocznego badania to znak, że gotowość do działań na rzecz środowiska rośnie w naszym kraju skokowo, a poprawna selektywna zbiórka jest kluczowym obszarem tej zmiany. Dzięki segregowaniu odpadów jeszcze więcej materiałów pochodzących z zużytych opakowań może być poddanych procesom recyklingu i ponownie wykorzystanych w nowych produktach. W ten sposób chronimy przyrodę i ograniczamy zużycie zasobów naszej planety – komentuje Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

Zużyte kartony po mleku lub sokach – czy wiemy gdzie je wyrzucić?

Karton po mleku, soku czy napoju roślinnym – po opróżnieniu – należy wyrzucić do pojemnika żółtego, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe. W tym roku nie zaobserwowano dużej zmiany w poziomie wiedzy Polaków w tym zakresie – wyniki badania pokazują, że wie o tym 59% ankietowanych, czyli o jeden punkt procentowy więcej niż w 2022 r. Właściwy pojemnik częściej wybierają osoby po 50. roku życia oraz mieszkańcy wsi. Biorąc za kryterium miejsce zamieszkania, najwięcej prawidłowych odpowiedzi wskazali mieszkańcy województw opolskiego i pomorskiego.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że znacznie zmniejszył się odsetek osób, które nie zwracają uwagi na to, do którego pojemnika wyrzucają kartony po płynnej żywności. W 2022 r. było to 22% badanych, a w 2023 jedynie 9%. Wzrosła natomiast liczba osób wybierających pojemnik niebieski, przeznaczony na papier, do którego nie należy wyrzucać kartonów po płynnej żywności.

Obserwujemy, że Polki i Polacy mają wątpliwości do którego pojemnika wyrzucać kartony po mleku, sokach czy napojach roślinnych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na fakt, że od 2025 r. zacznie obowiązywać system kaucyjny, obejmujący puszki i butelki – również te na soki i mleko. Kaucją nie będą jednak objęte kartony, w które pakuje się te same produkty. To może doprowadzić do jeszcze większego zagubienia konsumentów. Dlatego coraz bardziej zasadne wydaje się rozszerzenie planowanego systemu kaucyjnego o kartony do płynnej żywności. Konsumentom łatwiej byłoby się odnaleźć, jeżeli wszystkie opakowania na te same lub bardzo podobne produkty podlegałyby identycznym zasadom selektywnej zbiórki – komentuje Łukasz Sosnowski.

Recykling kartonów po płynnej żywności 

Zdecydowanie wzrosła świadomość recyklingowa – 67% badanych wie, że kartony po płynnej żywności są poddawane recyklingowi – to o 10% więcej niż w poprzednim roku. Prawidłową odpowiedź częściej wskazywały kobiety, osoby w grupie wiekowej 30-49 lat oraz osoby z wyższym wykształceniem. Najmniejszy poziom wiedzy o recyklingu jest spotykany u osób w wieku 50-59 lat oraz mieszkańców województwa lubuskiego.

Cieszy nas tak duży wzrost wiedzy o recyklingu kartonów. Tym bardziej, że mamy się czym pochwalić w Polsce – do dotychczasowych krajowych recyklerów w tym roku dołączyła nowa instalacja do przetwarzania tego typu opakowań – w Ostrołęce. Jest to największy tego typu zakład w Polsce, który potroi moce recyklingowe kartonów do płynnej żywności w naszym kraju. Dzięki temu jeszcze więcej surowców będzie mogło być ponownie wykorzystane, zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowuje Łukasz Sosnowski.

Metodologia: 

Badanie zostało zrealizowane przez SW Research we wrześniu 2023 r. techniką wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1007 osób powyżej 18. roku życia. 

O inicjatorach badania:

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków. Fundacja powstała w 2011 r. w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej. ProKarton promuje korzystanie z kartonów do płynnej żywności jako opakowań nowoczesnych, gwarantujących najlepszą ochronę zapakowanej w nie płynnej żywności. Opakowania kartonowe posiadają szereg atrybutów ekologicznych, dzięki którym minimalizowaniu ulega ich wpływ na środowisko naturalne. 

Cele Fundacji ProKarton: 

• poszerzanie wiedzy konsumentów na temat zalet kartonowych opakowań do płynnej żywności, 

• kreowanie pozytywnego wizerunku opakowań kartonowych do płynnej żywności, 

• wspieranie recyklingu opakowań kartonów do płynnej żywności, 

• prowadzenie konstruktywnego dialogu z mediami i innymi interesariuszami w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami opakowaniowymi. 

Misją Fundacji ProKarton jest edukacja ekologiczna oraz promowanie kartonów do mleka i soków, które jako nowoczesna forma opakowań do płynnej żywności, zapewniają jej najlepszą ochronę. 

Warte przeczytania