1. Komunikaty
Polska

„Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. 10 inicjatyw firmy Hochland

Źródło: Hochland Polska
Autor: Janusz Górski
© hochland polska

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznesw Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy, w tym 10 przez firmę Hochland. Premiera publikacji odbyła się podczas 9. Targów CSR – największego w Polsce cyklicznego wydarzenia poświęconego odpowiedzialności biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od 2000 r. i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR.

W jubileuszowej edycji raportu FOB skupiono się na działaniach na poziomie strategicznym i spełniających walor innowacji. Tradycyjnie osią wydawnictwa jest norma ISO 26000, będąca podstawą klasyfikacji inicjatyw CSR. Według niej pogrupowane są działania zaprezentowane w raporcie.

W kategorii „Środowisko” tradycyjnie najliczniejszą grupę stanowiły praktyki dotyczące edukacji ekologicznej. Wśród najciekawszych trendów warto zwrócić uwagę na działania, których wdrożenie wynikało ze zobowiązań przyjętych w długofalowych strategiach firm, związanych m.in. z ochroną środowiska. Firma Hochland może w tym zakresie pochwalić się kilkoma projektami, w tym: „Almette chroni łąki”, „Postaw na środowisko w domu i w pracy” czy „Dobre zmiany dla dobra natury”. W ramach „Zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej” warto zaś wspomnieć m. in. o inicjatywnie „Rozwój idei #hochlandsiedzieli”. Projektów Hochland nie zabrakło także w kategorii „Praktyki z zakresu pracy” – doceniono „Centrum rozwoju pracownika”. W ramach „Praw człowieka” na uwagę zasługuje akcja „Kobiety Almette”, a w „Uczciwych praktykach operacyjnych” m. in. „Dobrostan zwierząt kluczem do dobrostanu ludzi”.

Wszystkie inicjatywy podjęte przez firmę Hochland znaleźć można w wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie: https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/?org%5B0%5D=3168&ppp=5&pg=1.

Ostatnie wiadomości o firmie

Warte przeczytania